Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл – орчуулах ухаан


By J.Bat-Ireedui

Арван зургаадугаар зууны  үеийн яруу найргын очруулгын уламжлалаас”, Л.Хүрэлбаатар, “Орчуулах эрдэм”, 1988 оны №5, 82-101 х.

Арван зургаагаас арван долдугаар зууны  үеийн уран сайхны очруулгын уламжлалаас”, Л.Хүрэлбаатар, “Орчуулах эрдэм”, 1989 оны №6, 22-41 х.

Жан сан хэмээх үгийг орчуулсан нь”, Д.Бүрэнээ, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Зая бандида Намхайжамцын зарим орчуулгын тухай”, Л.Алтанзаяа, “Зая бандида Намхайжамц”, Уб., 1999, 83-95

Зүйр цэцэн үгийг орчуулж байгаа нь”, Г.Аким, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1976 оны №1

Кул тегиний хөшөөний бичээсийн монгол  орчуулга”, Б.Базылхан, “Хэл зохиол судлал”, 1982 оны №16, 45-47 х.

Монгол Оюун түлхүүрийн нэгэн төвд очруулгын тухай”, Л.Хүрэлбаатар, “Хэл зохиол судлал”, 1987 оны №20, 143-151 х.

Монгол хэлний реалийг орос хэлэнд орчуулсан нь”, Ё.Баярсайхан, “Орчуулагчдын Эвлэл”, 1988 оны №5, 168-172 х.

Монголчуудын орчуулгын уламжлалын тухайд”, Л.Хүрэлбаатар, “Орчуулах эрдэм”, 1986 оны №4, 82-95 х.

Нэгэн шүлгийн орчуулгын тухай”, Г.Аким, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1975 , 78-82 х.

“Орос хэлнээс орчуулахад”, Г.Амар, Орчуулагчдын Эвлэл, 1982 оны №3, 114-116 х.

“Орчуулгад үгийн сангийн хувирлыг хэрэглэх нь”, Г.Аким, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1980 оны №4, 70-73

Орчуулгад ур найруулгыг эрхэмлэе”, Г.Аким, Утга зохиол урлаг сонины №24

Орчуулгын онолыг хөгжүүлэх асуудалд”, Г.Аким, “Орчуулагчдын Эвлэл”, 1989 оны №6

Орчуулгын хэл найруулгын тухайд”, Г.Аким, “Цог” сэтгүүлийн, 1982 оны №4

Худалдаа, үйлчилгээний салбар дах нэр томьёоны орчуулгын асуудалд”, Я.Бадамсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Чөтгөр, чёрт хоёр адил уу”, Н.Нансалмаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Эрдэнийн сан Субашидын нэгэн орчуулга, зарим онцлог”, О.Дэмчигмаа, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

“Эхлэн орчуулагчдад зөвлөх нь”, Г.Амар, Орчуулагчдын Эвлэл, 1988 оны №5, 181-184 х.


Advertisements

Монгол хэлшинжлэл-тользүй


By J.Bat-Ireedui

Академич Ц.Дамдинсүрэнгийн гурвантаа мэдээлсэн нэгэн толь бичиг”, Ц.Батдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Гирдбазарын зохиосон Төвд-Монгол толийн тухай”, Л.Чулуунбаатар, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №1, 2, 81,82, 1983

Зүрхэн тольтын тайлбар” дах амин үсэгийн тухай ойлголт”, Д.Цэрэнпил, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Ибн муханны толийн хувилбарууд”, Г.Цэцэгдарь, Bulletin IAMS, 2000 оны №1,25, №2,26, 75-80 х.

Монгол толь бичигт үгийн утгыг тайлдаг утгазүйн үндэслэл”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хэлзүйн сураг зангийн толийн дагавар үгийн салбар толь”-ийн цогцлолт”, Б.Чулуун, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №2, 2009,

Монгол хэлний толь бичгийн тухай”, Ё.Баярсайхан, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1984 ,

С.Шагжийн “Монгол үсгийн дүрмийн тол бичиг”-ийн үндсэн онцлог, баримталсан зарчим” Ш.Чоймаа, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Тодорхой толь” хэмээх хэлзүйн бичиг дэх нэрийн тийн ялгал”, Г.Энхтуул, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Тодорхой толь”-ийг зохиосон Сумадираднаа (Лувсанринчен) –гийн (1821-1907) дуун ухааны бзүтээлийн товч”, Г.Энхтуул, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Толь бичгийн хөгжлийг үечлэх асуудалд”, Ц.Өнөрбаян, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Цэвэлийн толийн тухай тэмдэглэл”, Ц.Дамдинсүрэн, “Studia Mongolica”,  Уб., 1975 оны №3-11, 354-357 х.

In English:

Charles Bawden, Mongolian-English Dictionary” Reviewed by Paul Buell; “Mongolian Studies Journal of the Mongolia Society”, Volume 20, 1997; p.140-144;

Монгол хэлшинжлэл-зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл


By J.Bat-Ireedui

Адууны нас, шүд, өнгө зүсэм, онцлог шинж чанар заасан үгсийг францаар орчуулах нь”, Г.Буяннэмэх, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Академич Б.Я.Владимирцов монгол Шидэт хүүрийн үлгэрийг орос хэлэнд орчуулсан талаар зарим дүгнэлт санал”, Н.Балжинням, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

“Англи-Монгол хоёр хэлний тусгайлан асуух өгүүлбэрийг харьцуулсан нь”, С.Уранчимэг, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1984 оны №3,87. 119-126 х.

“Англи-Монгол хэлний зарим хам бүтцийг харьцуулсан нь”, С.Уранчимэг, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1983 оны №1,2, 81,82, 101-106 х.

Англи, монгол хэлний холбоо үгийг харьцуулан судлах нь”, Ц.Гомбосүрэн, “Гадаад хэлнээс орчуулах нь”, 1997 оны №2, 27-29 х.

“Англи монгол хэлний ижил үгс”, Д. Баасандорж, “Ховдын багшийн дээд сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”-ийн 2000 оны №9, 41-45 х.

“Англи монгол хэлний үйлээс нэр үүсгэх ёс, түүнийг харьцуулан үзэх нь”, Л.Чулуунбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Бүтэц, хамаарал (structure and dependency) –ыг монгол-англи хэлний орчуулгад ашиглахын учир холбогдол”, Ц.Отгонсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Гадаад хэл сурахад эх хэлний нөлөө”, Б.Хэнмэдэх, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №41, 1972

Герман хэлний einem honig ums maul (oder um den bart) schmieren гэх нэгэн хэлцийг орчуулах тухай”, Ч.Бямбаханд, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

“Н.В.Гоголийн амьгүй албат нар зохиол монголоор орчуулагдсан нь”, Н.Энхбаяр, “Орчуулах эрдэм”, 1986 оны №4, 101-107 х.

Ц.Дамдинсүрэнгийн дорны орчуулга”, Л.Хүрэлбаатар, -Утга зохиол судлал”, Уб., 1994, 40-51 х.

Даяаршил: төрөлх хэл ба гадаад хэл”, О.Адъяа, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Зая бандидын монгол орчуулга”, Л.Хүрэлбаатар, “Тод үсэг судлалын зарим асуудал”, Уб., 1999, 100-111 х.

Мал аж ахуйн тухайт монгол ардын зүйр цэцэн үгийг хятадаар оноон орчуулах хийгээд түүний аргууд”, Л.Солонго, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монгол Англи хоёр хэлний тусгайлан асуух өгүүлбэрийг харьцуулсан нь”, С.Уранчимэг, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Монгол Англи хэлэн дэх нэгэн зүйлийн эсрэгцсэн утгын онцлог”, Г.Болормаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Монгол Вьетнам хэлний энгийн өгүүлбэрийг харьцуулсан зарим онцлог”, Ц.Сүхбаатар, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

“Монгол Казак хэлний ижил язгуурт үгс”, Б.Базылхан, Хэл зохиол судлал, 1976 оны №12, 41-45 х.

Монгол Казак хэлний үгийн сангийн харьцааны асуудалд”, Б.Базылхан, “Хэл зохиол судлал” Уб., , 1977 оны №13, 31-77 х.

Монгол Орос хэлний чөлөөт холбоо үг”, Ч.Зээнямбуу, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монгол Төвд хоёр хэлний тийн ялгалын хэлбэрийг харицуулан ажиглах нь”, Жалсан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000, 20-27 х.

Монгол Хятад хос хэлний харилцаан дунд гарсан хэлний чадамжийн хувиралын тухай”, С.Хичээлт, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №3, 5-15 х.

Монгол хятадын нэр томьёо оноох зарим асуудал”, Ц.Базаррагчаа, “Монгол хэлшинжлэл”, 1999 оны №5, 27, 208-215 х.

Монгол хэлнээс Энэтхэг, европ хэлнээ орсон зарим үгийн тухайд”, Г.Буяннэмэх, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Монголын нууц товчооны нэгэн хэлцийн англи орчуулгын асуудалд”, Д.Отгонтуяа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Монголын нууц товчооны нэгэн хэлцийн орчуулгын тухайд”, Д.Отгонтуяа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монголын Юань гүрний үед хятад хэлэнд орсон монгол үг хэллэг”, Я.Ганбаатар, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996;

Орос монгол хэлний генитив тийн ялгалын учир”, Ц.Цэдэндамба, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

“Орчуулгад олны утгыг илэрхийлэх нь”, Б.Чулуундорж, “Орчуулах эрдэм”, 1982 оны №3, 28-30 х. , “Орчуулгын тухай өгүүллүүд”, №1, 1996, 67-70 х.

“Судрын аман орчуулга”, Л.Хүрэлбаатар, МУИС-ийн ЭШБичиг”, 2000 оэы №15.153, 159-174 х.

“Учир шалтгаан, үр дагаврын заасан утгыг герман ба монгол хэлээр илэрхийлэх арга хэлбэрийг харьцуулан судалж буй ажлаасаа өгүүлэх нь”, С.Алимаа, МУИС-ийн ОУХДС-ийн Алтан аргамж” сэтгүүлийн 1997 оны №1, 15-23 х.

Үг бүтэх ёс”, Ц.Гомбосүрэн, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Үгийн томьёололын тухай үгүүлэх нь”, Наранцэцэг, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №2, 2009,

Хятад монгол хэлний олон үйл үгтэй өгүүлбэрийн онцлог”, Ч.Таамаа, М.Алтанцэцэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Хятад хэлний төв аялгууны авианы галигийг монгол кирилл үсгээр галиглах асуудалд”, Ц.Ганбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Хятад хэлний туслах үгийг монголоор орчуулах нь”, Ц.Базаррагчаа, Хоу Вань Жуан,  Уб., 1995

Хятад хэлэнд орсон монгол үгс”, Ц.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Хятад хэлэнд орсон монгол үг” Я.Ганбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Хятад хэлэнд орсон сяньби үг”, Я.Ганбаатар, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Хятад хэлэнд орсон хятан үг” Я.Ганбаатар, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Франц, монгол хэлний нэр үгийн тоог товч харьцуулсан нь”, Г.Буяннэмэх, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №50, 1974

Орос хэлээр:

О некоторых путях передачи множестьенности при предачи с русского на монгольский язык”, Б.Чулуундорж, “Намын Дээд Сургуулийн ЭШБичиг”, 1978 оны №10, 38-41 х.

Об одном  способе выражения значения множественности в монгольском языке”, Б.Чулуундорж, “Хэл зохиол судлал”, №15, Уб., 1979, 156-161 х.

Лексикализация аналитических форм в монгольском и тибетском языках”, Б.Даваасүрэн, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Семантика беспредложных форм творительного падежа в современном русским языке и их соотествия в монгольским языке”, Д.Аюуш, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1983 оны №3,83

Вопрос о семантике падежа”, Д.Аюуш, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1983 оны №3,83, 85-100 х.

Аффиксальные морфемы в монгольском и казакском языках”, Б.Базылхан, Studia Mongolia, 1986 оны №10.18, 154-165 х.

Специфические особенности Баян-Улгейского говора Казаксого языка”, Б.Базылхан, Studia Mongolia, 1987 оны №16,20, 38-41 х.

К вопросу о сопоставительном анализе глаголов движение в русском и монгольском языках”, М.Лувсандорж, УБДС-ийн ЭШЗАБичиг, Уб., 1981, №17, 123-130 х.

Монгол хэлшинжлэл-харьцуулсан хэлшинжлэл


By J.Bat-Ireedui

Монгол, дагуур хоёр хэлний ижил гаралтай үгсийн ангилал”, Р.Өлзийдалай, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Монгол, манж, казак хэлний үгийн сангийн зарим онцлогоос”, Г.Буянтогтох, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2 (…) 1992;

Монгол, манж, түрэг хэлний ураг төрлийн зарим нэрийн тухай”, С.Батхишиг, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Монгол манж хэлний нэгэн давхар үгүйсгэлийн тухай”, П.Аюушжав, “Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 1996 оны №2, 127-130 х.

Монгол манж хэлний –ри, -ли дагаврын зарим онцлог”, Д.Бадамдорж, “Хэл зохиол судлал”-ын 1982 оны №16, 129-136 х.

Монгол манж хэлний нэр үг бүтээх ижил төстэй дагаврын тухай”, П.Аюушжав, “Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 1998 оны №4,26, 88-101 х.

Монгол манж хэлний үндсэн тооны нэрийн тухайд”, Э.Мөнх-Учрал, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 119-148 x.

Монгол манж хэлний –чүн дагаврын тухай”, П.Аюушжав, “Монгол хэл шинжлэл” сэтгүүлийн 1998 оны №3, 42-45 х.

Монгол

Монгол өвөрмөц хэлц хийгээд япон өвөрмөц хэлцийн зарим онцлогын тухай харьцуулал”, Эү Хүй Рүнг, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 6 (35),

Монгол, Солонгос, Манж хэлний хөндлөнгийн өгүүлбэрийн өгүүлбэрзүй, түүний бүтэц, хэв шинж”, Чой Дон Гүэн, Б.Пүрэв-Очир, Bulletin IAMS, 1995 оны №2,16, 46-65 х.

Монгол Солонгос хэлний бие гэдэг үгийн тухай”, Сон Ый Мин, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Монгол Солонгос хэлний бие эрхтний нэрийн зарим үгс хоорондын харьцуулалт”, Сой Ый Минь, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Монгол, Солонгос хэлэнд харилцан орсон зарим үгийн тухай”, Квон Сон Хүн, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Монгол түрэг хэлний олон тооны дагаврын гарлын холбооны тухай”, Л.Болд, “ШУАМэдээ”, Уб., 1985 оны №1,

Монгол Түрэг хэлний –раг, -рэг дагаврын гарлын холбооны асуудалд”, Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, Уб., 1982 оны №16, 72-78 х.

Монгол Түрэг хэлний үйл үг бүтээх зарим дагаврын тохироо”, Г.Бадан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974, 129-142 х.

Монгол Түрэг хэлний таван мэдрэхүйн нэршил”, Т.Нямгэрэл, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Монгол Түрэг хэлэн дэх “давцан” гэдэг нь хятад зээллэг үг биш”, Сайнбаяр, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №3, 69-75 х.

Монгол хэл ба алтай язгуурын хэлнүүдийн өвөг язгуур махбод”, Б.Базылхан, “ОУМонголч Эрдэмтдийн Их Хурал”, 1992 оны №5-3, 41-46 х.

Монгол хэл ба манж хэлэн дэх хэдэн ижил гаралтай үйл үгийн тухай”, Дуул, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Монгол Эвэнк хэлний тэмдэг үг үүсгэх дагаврын харьцуулал”, Зүтгэлт, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №5, 2008,

Монгол япон хэлний өгөх оршихын тийн ялгалын харилцаа холбооны асуудалд”, Ц.Амгалан, Алтайка, 2001 оны №1, 162-170 х.

Монгол Япон хэлний тийн ялгалын харьцуулал”, Хас-Эрдэнэ, Соёл Эрдэм Дээд Сургуулийн ЭШБичиг, 1997 оны №1, 4-23 х.

Ойрд аман аялгуу ба турк хэлний ижил язгуурт зарим үгсийн тухайд”, Н.Гэрэлмаа, МУИС-ийн Магистрантын Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл” №2, 2004

Орчин цагийн монгол ниппон хэлний үгийн сангийн зарим онцлог”, Ц.Эрдэнэбат, “Соёл Эрдэм Дээд Сургуулийн ЭШБичиг”-ийн 1999 оны №2, Уб., 198-202 х.

“Орчин цагийн монгол, түрэг хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулга”, Б.Базылхан, “Шинжлэх Ухаан Академийн Мэдээ”, 1988 оны №1, 23-33 х.

Орчин цагийн монгол хэлэнд буй түрэг хэлний үгийн сангийн элемент, түүний үүрэг”, Л.Болд, “ОУМЭИХурал”, Уб., 1985 оны №4-2, 530-536 х.

Орчин цагийн түрэг, монгол хэлний задлаг бүтэц ба үйлийн цагийн хэлбэр”, М.Ууганбаяр, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Орчин цагийн түрэг, монгол хэлний хязгаар чанар ба ерөнхий болц”, М.Ууганбаяр, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Солонгос, Манж, монгол хэлний хөндлөнгийн оруулбар өгүүлбэр хийгээд хүсэл зоригийн утгатай өгүүлбэрийн харьцаа”, Чой Дон Гүэн,  “Altaica”, N18, 2001, 53-69 x.

Солонгос, манж, монгол хэлний угсаа гарлын судалгаа”, Чой Ги Хо, “Эрдэм шинжилгээний хурал”,  2000, 96-117 х.

Солонгос Монгол хэлний нэрийн туслах li, япон хэлний нэрийн туслах nо, монгол хэлний харьяалахын тийн ялгалын нөхцөлийн харьцуулал”, Ким Хаг Сон, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №18 (178) 2001;

Солонгос хэлэнд орсон зарим Монгол үгийн тухай ажиглалт”, Квон Сон Хун, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Түрэг монгол хэлний биеийн төлөөний нэрийг тогтолцооных нь үүднээс харьцуулан судалсан нь”, Л.Болд, Хүмүүнлигийн Ухааны Их Сургуулийн ЭШБичиг”, 1999 оны №2, 99-118 х.

Уйгар урианхай хэлний тийн ялгал”, Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, Уб., 1987 оны №20, 58-67 х.

Халимаг хэлний тэмдэг үйл үгийн хэлбэрийн утга чадамжийг шинжлэх нь”, Гэгэдэнэ, Сиу Хува, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

Эвенк хэлний үйл үгийн хэв”, Зүтгэлт, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №3, 69-75 х.

Япон Монгол хэлний үйл үгийн хэвийн харьцуулал”, Гуваны Хува, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №4, 63-70 х.

Япон, монгол хэлний үйлдүүлэх хэв”, Г.Жамбалсүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974, 153-180 х.

Япон монгол хэлний үйлдэгдэх хэвийг харьцуулах нь”, Л.Энхсайхан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Япон нэрийг зөв ойлгож бичих тухайд”, Ц.Онон, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Япон хэл үзэж буй монгол хүний нийтлэг гаргадаг тийн ялгалын зарим алдаа”, Ц.Онон, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Япон хэлний зарим дагаврын тэгтэрлэг шинжийг монгол хэлний тийн ялгалтай харьцуулан үгүүлэх нь”, Эү Күй Рүн, “Дунд Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

“Япон хэлний үг хэрэглээний зарим онцлог ба түүний монгол орчуулгын тухай”, Боо Манлианг, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №3, 82-85 х.

Япон хэлний үйлдэгдэх хэв буюу үкэми-г орчин цагийн монгол хэлний үйлдэгдэх хэвтэй харьцуулах нь”, Д.Нямаа, М.Саяака, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Англи хэлээр:

“A Korean Loanwords in Mongol?”, William V.Rozycki, Mongolian Studies, Journal of  Mongolia Society; Volume XIII, 1990, p.143-153

Mongol and Jurchen Words in a Middle Korean Text”, Karl A. Krippes, Mongolian Studies, Journal of The Mongolia Society; Volume 15, 1992, p.97-111;

Орос хэлээр:

Исходный падеж в монгольском языке в сопоставлений с японским послелогом кара”, Г.Жамбалдорж, “Хэл зохиол судлал”, Боть 12, 161-176 х., “МУИС-ийн ЭШБичиг”, 1975 оны №50, 67-79 х.

Страдательный залог в японским и монгольском языках”, Г.Жамбалсүрэн,”Studia Mongolica”, 1975 оны боть 2-10, 252-257 х.

Система частиц в бурятском и дагурском языках”, Бадагаров.Ж.Б, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Монгол харьцуулсан хэлшинжлэл

By J.Bat-Ireedui

Однокорневые слова в монгольском и тюркском языках”, Б.Базылхан, “Олон Улсын Монгол Эрдэмтний Их Хурал”, Ш-3, 1979 оны №3, 123-129 х.

Пракорневые элементы в монгольских и других алтайских языках”, Б.Базылхан, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1991 оны №1, 20-24 х.

Монгол хэлшинжлэл-үгийн гарал судлал


Алан Гоо нэрийн АЛАН гэдэг үгийн учир”, Р.Эрдэнэцогт, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”-ийн 1991 оны №6, дэвтэр 6, 177-180 х.

Алтай хэлний qi- (ki-) язгуурт үгийн тухай”, Ш.Чоймаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996;

Ард хэмээх үгийн гарлаас”, М.Базаррагчаа, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, Уб., 1983 оны №1,

БА-ын учир”А.Лувсандэндэв, “Шинжлэх Ухааны Академийн Мэдээ”, 1974 оны №1, 19-40 х.

Барилдуг-а гэдэг үгийн учир”, Г.Билгүүдэй, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал” , 1994 оны №1, 62-70 х.

Бичээчин хэмээх үгийн гарлын асуудалд”, Ч.Билигсайхан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Бөө гэдэг үг, түүнээс гаралтай нэр томьёоны тухайд”, Л.Соёмбо, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

“Бөртө чоно” хэмээх нэрийн гарал ба хувьсал”, Б.Булаг, Монголын нууц товчоо 750, Боть 1, 1995, 95-98 х.

Буриад нэрийн гарал”, Ц.Төрбат, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Бурхан Халдун гэдэг үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн ОУХДС-ийн “Алтан аргамж” сэтгүүлийн 2000 оны №3, 124-131 х.

Буха сужигай гэдэг үгийн учир”, Д.Жамсранжав, ОУМЭИХурал, 4-1, Уб., 1983, 455-58 х.

Гэр”, М.Базаррагчаа, УБДС-ийн “Монгол хэлшинжлэл”, 1998 оны №2, 32-39 х.

Гэсэр, Жангарт гардаг БУМБА гэдэг үгийн учир”, Ж.Лувсандорж, МУИС-ийн МСудлалын ЭШБичиг”, 2000 оны №15,153, 215-220 х.

Дархан хэмээх цолын тухайд”, Ж.Гэрэлбадрах, “Шинжлэх Ухааны Академийн Мэдээ” сэтгүүлийн 1995 оны №3, 43-47 х.

Даян, ноён, наян гурав”, М.Базаррагчаа, “Монгол хэлшинжлэл”, 1998 оны №4, 35-38 х.

Дэгэр гэдэг үгийн учир”, А.Лувсандэндэв, “Монгол хэл шинжлэл”, Боть 3, 25, 1997, 71-79 х.

Ес” хэмээх үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2 (…) 1992, 36-38 х.;

“Зарим өвөрмөц үгсийн тухай”, Ш.Барайшир, ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YIII áîòü. ¹2/16/. 1965.61 òàë.

“Зээхүү хэмээх үгийн учир”, Я.Баатар, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1995 оны №6, (114), 116-119 х.

“Иргэн, урган ба хоёр хоосон хэмээх үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

“Корё улсын ван, хатдын монгол нэрийг дахин нягтлах нь”, Ц.Цэрэндорж, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Манж угсаатны нэрийн учир”, П.Аюушжав, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1995 оны №3, 48-51 х.

Монгол бичгийн хэлэнд орсон зарим нэг манж үгийн тухай”, Л.Мишиг, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №41, 1972

“Монгол хэмээх нэрийн уг гарлын тухай”, С.Жамбалдорж, “Хэл зохиол судлал”, Боть 24, 1990, Уб., 8-11 х.

“Монгол АНИСГА ба ХӨМСӨГ гэдэг үгсийн утгын хувирлын тухай”, Шиотани Шигэки, Mongolica; 1995 оны №6.27, 108-117 х.

Монгол хэл зүйн сураг зангийн толь”-ийн хамаарах тавцангийн тухай”, Ван Сэргэлэн, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №3, 2009,

“Монгол хэлний гэх гэдэг үгийн тухай үгүүлэх нь”, Ёоо Ке Ченг, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 4,

“Монгол хэлний зарим үгийн гарлын тухай”, Г.Буянтогтох, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Монгол хэлний оршихын тийн ялгалын дагавар –дур, -дүр, тур, түр ба манж хэлний гарахын тийн ялгалын дагавар –дери-ийн харьцуулал”, Б.Сод, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №6, 35-42 х.

Монгол хэлний тулман хөөрөг (bellows), гүүр (bridge), хөхүүр (leather sack for kumiss), хөөрөг (snuff bottle) зэрэг үгийн гарал үүслийн тухай”, Шиотани Шигэки, УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл, 1998 оны №2, 106-117 х.

Монгол хэлний яах гэдэг үгийн тухай үгүүлэх нь”, Ёоо Ке Ченг, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №6, 42-49 х.

Монгол хэлэн дэх соёл гэх үгийн гарлыг ухчилах нь”, Б.Сод, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2008,

Монгол хэлэнд орсон манж үгсийн тайлбар, орчуулга”, П.Аюушжав, Гадаад хэлнээс орчуулах нь”, 1997 оны №2, 7-10 х.

Монгол хэмээх нэрийн гарал”, М.Базаррагчаа, Үнэн сонины 1996 оны №81,

Монголын Нууц Товчоон дах  Арбуха ба цоорха гэдэг нэрийн тухай шинэ судалгаа”, Н.Батжаргал, МХШ-ийн 1992 оны 1, 13, 51-64 х.

Монголын нууц товчооны buq-a’u хэмээх үгийн ойр тойронд шинжлэх нь”, Ш.Чоймаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Манжүи яргиян кооли” хэмээх бичигт гардаг зарим монгол үгийн тухай”, Л.Мишиг, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Монгол хэлний qoyar/jirin гэдэг тооны нэрийг мөшгисөн нь”, Ц.Шагдарсүрэн, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №3 (215), 2004,

Монгол хэлний су-н дагавар ба су-н дагаварт үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, 1996

Монголчуудын эрт үеийн улс төрийн ухамсар хийгээд улс гэдэг үгийн тухай”, Гэ.Хайрхан, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

Мэндлэх хэмээх үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, “Шинжлэх ухаан, амьдрал”, 1990 оны №5, 27-28 х.

Нөхөр шорлогодоо” хэмээх бөө мөргөлийн хэллэгийн учир”, Г.Гантогтох, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Нугун хэмээх үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995, 19-23 х.,

Îð÷èí öàãèéí ìîíãîë õýëíèé ¿ãñèéí ñàíãèéí çàðèì аñóóäàë”, Ø.Ëóâñàíâàíäàí, ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YI áîòü. ¹2 /13/. 1962. 139 òàë.

Өнгө заасан нэгэн үгийн эрэл, таамаглал”, Л.Балдан, “Монголын нууц товчоо”-номын 2000 оны боть №2, 5-8 х.

Өнчин хэмээх үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114) 1995;

Русь буюу Орос хэмээх нэрийн тайллага”, Д.Энхбат, МУИС-ийн ОУХДС-ийн Алтан аргамж”, 2000 оны №3, 152-155 х.

Сили-, шала-“ хэмээх үгнээс –илэ-, ила- хэмээх үг үүссэн нь”, М.Базаррагчаа, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Татар гэх нэрийн агуулагдахууны тухай үгүүлэх нь”, Насан-Өлзий, “Дундад Улсын Монгол Судлал”-ын сэтгүүлийн 2009 оны № 5,

Тоба гэдэг нэрийн тухай”, А.Лувсандэндэв, “Хэл зохиол судлал”, боть 14, 1978, 12-14 х.

Тэнгэр хэмээх үгийн тухай”, Д.Бүрэнчимэг, Соёл Эрдэм дээд сургуулийн ЭШБичиг”, 2000 оны №3, 68-69 х.

Унших гэдэг үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1991 оны №4, 24-25 х.

Хаан цолын үүсэл гарал”, Жангар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000, 49-54 х.

Хар хорин нэрийн тухай”, Л.Жамсран, “Үнэн” сонин, 1992 оны 03-18

Хүнс хэмээх үгийн эрт эдүгээгийн утга”, Мандах, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 5 (35),

Хүүш, шуус гэдэг хоёр нэрийн учир”, Ч.Догсүрэн, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны боть 15, 86-92 х.

Цагадай хэмээх нэрийн тухай”, Ц.Энхчимэг, “МНТовчоо -750”, Уб., 1995, 108-110 х.

“Чингис хэмээх цолын утгыг тодруулах нь”, Б.Дорж, Mongolian Studies, Journal for The Korean Association  for Mongolian Studies”, N1,

Чингис гэдэг үгийн тухай”, Г.Ванжил, Bulletin IAMS, N2, 1999, 29-34 x.

Чингис Шаньюй нэрийн тухай”, Ж.Ганболд, “Монголын Нууц Товчоо”, 1995 оны Боть 1, 104-107 х.

Чур цолын утгыг мөшгөх нь”, Ц.Баттулга, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Юан Юань гэдэг нэрийн учир”, Б.Сумьяабаатар, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 27-31 x.

Монгол хэлшинжлэл-үгийн гарал судлал

By J.Bat-Ireedui

Ярианы хэлний ганцжиж утгажсан үгийн тухай”, М.Базаррагчаа, Монгол ярианы хэл, Уб, 1996, 16-27 х.

Орос хэлээр:

О Происхождения титула ХАГАН, ХАН” Т.А.Бертагаев, “Studia Mongoliсa” , 1973 оны №1,9, 181-183 х.

Монгол хэлшинжлэл – найруулахзүй


Монгол хэлшинжлэл – найруулахзүй

By J.Bat-Ireedui

“Байгаль ба хүүхэд” номын хэл найруулга”, Г.Ловор, Бага, дунд сургуулийн сурах бичгийн хэл найруулга”, ХНТ Мэдээлэл, №7, 1999, 62-66 х.

“Дунд сургуулийн 9 дүгээр ангийн монгол хэлний сурах бичгийн хэл найруулгын тухай”, Д.Бадамдорж, “Бага, дунд сургуулийн сурах бичгийн хэл найруулга”, Хэвлэн Нийтлэх Төвийн Мэдээлэл” сэтгүүлийн 1999 оны №7, 35-37 х.

“Метоним метафор хэмээх ойлголт ба эхийг унших ерөнхий загварын нэгэн жишээ”, М.Ууганбаяр, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монгол захидал бичих тухай өгүүлсэн нэгэн дурсгал бичиг”, Ц.Баярсүрэн, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1988 оны №3

Монгол улс дах найруулга зүйн байдлаас шинжлэх нь”, Х.Галсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Монгол утга зохиолын хэлний хэлзүйн хэм хэмжээг сонины хэл найруулгад баримтлахын учир холбогдол”, Э.Пүрэвжав, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

“Монгол хэлний албан бичгийн хэл найруулга” С.Батбаатар, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Монгол хэлний дүрслэх ба дууриах үгсийг уран сайхны эхийн найруулгад хэрэглэсэн онцлог”, Б.Пүрэв-Очир, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Монгол хэлний  үгзүйн найруулгын зарим асуудал”, Г.Буянтогтох, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Найруулга зүйг хэлшинжлэлийн үүднээс тодоройлох асуудалд”, Г.Сүхбат, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Найруулгад эрхэмлэх ёсон”, Ц.Сүхбаатар, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Д.Нацагдоржийн зохиолын хэл найруулга”, М.Базаррагчаа, Сурган Хүмүүжүүлэгч”, Уб., 1973 оны №2, 74-82 х.

Д.Нацагдоржийн өгүүллэгийн өгүүлбэрий найруулга”, М.Базаррагчаа, “Д.Нацагдоржийн уран бүтээлийн тухай”, Уб., 1978, 93-104 х.

Нэгэн орчуулгыг редакторлах үед ажиглагдсан зүйл”, Орчуулагчдын Эвлэл, 1986 оны №4, Уб., 40-43 х.

Орон байрын утга, түүний хэл найруулга””, З.Ганболд, “УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл”, 2000 оны №4, 102-104 х.

Орон нутгийн зарим сонины хэл найруулгын талаар”, Найруулга зүй ба орчуулга”, Хэвлэн Нийтлэх Төвийн Мэдээлэл, 2000 оны №2, 9-16 х.

Өнгөөр дүрслэх эрдэм”, Ц.Сүхбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Өнөөгийн монгол сонины хэл найруулгын учир дутагдал”, Ч.Чойсамба, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1998 оны №13,139, 287-297 х.

Сонины гажигтай хэллэг ба зарим нэр томьёо”, С.Лочин, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Сонины хэл найруулгад харь үгийн үүрэг”, С.Мөнхсайхан, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Сонины хэл найруулгын бүтэц, тогтолцооны асуудалд”, Л.Балдан, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Сонины хэл найруулгын зарим онцлог”, Ц.Сүхбаатар, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №32, 1973

Уран сайхны эхийн найруулга дах байдал шинжийн харшуулал”, Б.Пүрэв-Очир, Л.Цэрэнчимэд, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Уран сайхны эх дэх бодит бус орон зайн эсрэгцэл”, Л.Цэрэнчимэд, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Утга зохиолын хэм хэмжээг баримтлахын учир”, Ш.Барайшир, Б.Мөнхтүвшин, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Утгыг урлахуйн учир хийгээд сонины хэл найруулга”, Ц.Эрдэнэбат, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Үгийн сангийн найруулгын нэгэн зүйл”, Р.Батаахүү, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1987 оны №3, 129-132 х.

Харьцангуй утга, байр, түүний хэл найруулга”, З.Ганболд, “УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл”, 1999 оны №3, 48-50 х.

Хүмүүс сонины нэгэн дугаарт найруулгазүйн үүднээс хийсэн судалгааны зарим дүн”, Л.Болд, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Хэлний шугаман бус чанарын тухай”, Г.Сүхбат, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №5 (40) 2008;

Яриа илтгэлд үзүүлэх дүрст хэлний үйлдэл”, Тунгалаг, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 4,


Монгол хэлшинжлэл – баймж судлал


Монгол хэлшинжлэл-баймж судлал

By J.Bat-Ireedui

Баймжийн айн утгазүйн асуудалд”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №4 (110) 1995; 62-71 х.

О.М.Ковалевскийн бүтээлд баймж утга тусгагдсан нь”, Ю.Мөнх-Амгалан, Орхон ИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг-ийн 2005 оны № 6, 30-32 х.

И.Я.Шмидтээс монгол хэлний баймж утгыг ангилсан тухайд”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Монгол хэлний аяа, хөөрхий хэмээх хоёр баймж үгийн уран сайхны эхийн найруулга дах хэрэглээ, утга, үүрэг”, Б.Пүрэв-Очир, Б.Ганчимэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монгол хэлний баймж утга бүхий дагавар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “Ерөнхий боловсрол”, 1993 оны №1,3, 27-33 х.

Монгол хэлний бодит баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114) 1995;

Монгол хэлний бодит баймж чанар илэрхийлэх оруулбар хэлбэрүүд”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996; 54-65 х.

Монгол хэлний бололцоот баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1995 оны №3, 137, 30-42 х.

Монгол хэлний зайлшгүй баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1995 оны №4, 138, 63-76 х.

Монгол хэлний захиран хүсэх баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1997 оны №1, 143, 61-71 х.

Монгол хэлний таамаглах баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1996 оны №1, 139, 16-33 х.

Монгол хэлний төвийн баймж утгыг тогтолцооны онолын үүднээс авч үзэх нь” Ю.Мөнх-Амнгалан, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122), 56-61 x.

Монгол хэлний өгүүлбэрийн захын бүтэц”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний үгүйсгэх баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997; 53-67 х.

Монгол хэлний үнэлэх баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “Монгол ярианы хэл”, 1996, Уб., 53-76 х.

Монгол хэлний үнэн магадлалгүй баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1996 оны №3, 141, 71-76 х.

Монгол хэлний үнэн магадлалт баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСХүрээлэнгийн “Эрдэм шинжилгээний бичиг”-ийн 1995 оны №5, 113, 43-50 х.

Монгол хэлний хүсэх баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1996 оны №4, 142, 60-66 х.

Монгол хэлний хүүрнэх өгүүлбэрийн нэгэн баймж утгын тухай”, Б.Рагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Монгол хэлний юм гэдэг үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, “Монгол ярианы хэл”, 1996, Уб., 28-52 х.

Монгол хэлэн дэх хүний сэтгэлийн байдал заасан синтаксемийн тухай”, Б.Чулуундорж, Ю.Мөнх-Амгалан, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1984 оны №5, 51-53 х.

Монгол хэлэнд далд санаа илэрхийлэх зарим өвөрмөц арга”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1997 оны №2, 144, 72-79 х.

Ku  хэмээх баймжийн утгалбарын гарал” М.Базаррагчаа, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Орчин цагийн Монгол хэлний баймжийн айн судлалын товч тойм”, (1831-1997) Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1997 оны №3, 145, 46-67 х.

Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн айн тогтолцоо” Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн айн төвийн тогтолцоо”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997; 62-70 x.

Үйлт нэр баймж утга илтгэх нь”, С.Саруулцэцэг, МУИС-ийн Магистрагнтын Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №2, 2004

Хуульзүйн эхэд баймж чанар илрэх нь”, Ю.Мөнх-Амгалан, Х.Сувд, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Монгол хүний дохионы хэлийг ангилах тухай асуудалд”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Үйлт нэр баймж утга илтгэх нь”, С.Саруулцэцэг, Магистрантуудын Шилдэг бүтээлийн эмхэтгэл”, 2003, №1, 50-53 х.

Эргэлзэх баймж чанарын судалгааны товч тойм”, Ю.Мөнх-Амгалан, С.Оюунгэрэл, МУШУТИС-ийн Хүмүүнлигийн Ухааны Салбар, Философи, соёл судлал, 2004 оны №4, 60-65 х.

Орос хэлээр:

Предположительная модальность в современном монгольском языке”, Ю.Мөнх-Амгалан, Орхон Их Сургуулийн ЭШБичиг, 2002 оны №3, 73-88 х.

Центральная система категории модальности в современном монгольском языке”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Англи хэлээр:

The Modal Category of Modern Mongolian” Monggolhak (Mongolian Studies) Journal of The Association for Mongolian Studies. Korea, Seoul, Vol.16. pp.157-185;


Монгол хэлшинжлэл-үгүүлбэрзүй


Монгол хэлшинжлэл-үгүүлбэрзүй

By J.Bat-Ireedui

Монгол хэлний байц гишүүн өгүүлбэрийн нэгэн хувилбарын тухайд”, Б.Пүрэв-Очир, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №5 (40) 2008;

Монгол хэлний байц гишүүн өгүүлбэрийн нэгэн хувилбарын тухайд”, Б.Пүрэв-Очир, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Монгол хэлний байц гишүүн өгүүлбэрийн тухай асуудалд”, Ш.Барайшир, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. Òîì YII. âûïóñê ¹…/äóãààðã¿é/, 1964.81 òàë.3-15

Монгол хэлний зарим холбоос, холбоос үгийн тухай”, С.Төмөр-Очир, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

Монгол хэлний зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр дэх дундын элемент”, Ө.Мөнхдолгор, УБИС-ийн “Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 1998 оны №2, 140-147 х.

Монгол хэлний зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр, түүний хэв шинжийн тухай асуудалд”, Б.Пүрэв-Очир, Ж.Бат-Ирээдүй, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114) 1995;

Монгол хэлний ижил өгүүлбэр”, Г.Жамбалсүрэн, Хэл зохиол судлал”, 1986 оны боть 11:18, 25-31 х.

Монгол хэлний нэгэн зүйл тодотголын тухай”, Г.Жамбалсүрэн, “Хэл зохиол судлал”, 1977 оны боть №13, 117-149 х.

Монгол хэлний нэрлэсэн үгүүлбэрийг хувилгах нэг байдал”, Л.Бэшэ, “ОУМЭИХурал”, 1973 оны 2-1, 80-81 х.

Монгол хэлний өгүүлбэр төгсгөхийн учир”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн асуудалд”, С.Нямсүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №32, 1973

Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн зэрэгцүүлэх холбоог илрүүлэх нэгэн аргын тухай”, Ө.Мөнхдолгор, УБИС-ийн “Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 1999 оны №3, 63-70 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн тодорхойлох аргын тухай”, Хөхбарс, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 6 (35),

Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн шат давхаргат бүтэц”, Хөхбарс, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2008,

Монгол хэлний өгүүлбэрийг мэдээллийн онолын үүднээс судлах асуудалд”, Г.Жамбалсүрэн, “Шинжлэх Ухаан Академийн Мэдээ”, 1976 оны №2, 38-48 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрийн гишүүд, өгүүлбэрийн тогтолцоо”, Г.Жамбалсүрэн, Studia Mongolica”, 1987 оны боть 12,19, 137-148 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрийн гишүүдийн хоорондын харилцаа холбоо”, “Хэл зохиол судлал”, 1988 оны №22, Уб., 12-16 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрийн нэмэлт мэдээллийн тухай”, Г.Жамбалсүрэн, Studia Mongolica”, 1982 оны боть 8,16, 157-162 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрийн утга зүйн бүтцийн тухай”, Түүх, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн № 1, 2008

Монгол хэлний өгүүлбэрийн хавсарсан гишүүн”, П.Бямбасан, “Монгол хэлшинжлэл”, 1999 оны №5, 121-132 х.

Монгол хэлний үйл үгийн валентын үгүүлбэр зүй дэх илрэлийг шинжлэх нь”, Хай Йин Хуа, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №1, 2008,

Монгол хэлний хөндлөнгийн оруулбар өгүүлбэрийн хэв шинж хийгээд түүний холбох тэмдэг “гэж”-ийн тухай”, Б.Пүрэв-Очир, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №8 (43) 2010;

Монгол хэлний хүүрнэх өгүүлбэрийн нэгэн баймж утгын тухай”, Б.Рагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Монгол хэлний энгийн өгүүлбэрийн бүтэц”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1990 оны №3, 37-44 х.

Монгол хэлний энгийн өгүүлбэрийн хэв шинжийн зарим онцлог”, Б.Даваадорж, “ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1989 оны №5, 149-154 х.

Монгол хэлний энгийн өгүүлбэрт субьектийн илрэх зарим онцлог” М.Алтанцэцэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998, 9-12 х.

Монгол хэлний эхийн бүрдэл хэсгүүдийг холбох, зааглах арга хэрэглүүрийн тухай асуудалд”, Ө.Мөнхдолгор, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Монгол хэлний эхийн тодосгон холбох хэрэглүүрүүдийн утга, үүрэг, хэрэглээ”, Б.Пүрэв-Очир, Б.Ганчимэг, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хэлэн дэх бүтцэн хамаарал”, Д.Нямаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Монгол ярианы хэлний асуух өгүүлбэрийн асуултыг илтгэх аргын тухай”, Иү Рүнг, Сэцэн, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Мэдээллийг чухалчлан хэсэглэхүй буюу дэвсвэр – онцолборын харьцааны асуудалд”, А.Цог-Очир, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Нөхцлөөр холбож нийлмэл үгүүлбэр бүтээх асуудалд”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1987 оны №20, 30-39 х.

Нүгэл, хориглосон үгүүлбэрийг тодосгодог монгол сэтгэлгээ, түүний хэрэглээ, утга соёл”, Г.Бямбацэрэн, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №8 (43) 2010;

Нэр өгүүлэхүүний цаг”, Б.Катуу, “Хэл зохиол судлал”, боть 15, 1979, 162-168 х.

Орчин цагийн монгол хэлний дайвар үгийн өгүүлбэрзүй”, Ш.Барайшир, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэрийн бүтцийн тухай асуудалд”, Ч.Батсүрэн,  Journal of  Mongolian Studies, Mongol-Kenkyu; No8, 1985;

Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэрийн гишүүдийн байрлалын асуудалд”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1975 оны №10, 17-20 х.

Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэрийн найруулгын асуудалд”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1975 оны №11, 128-131 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нэрийн бүлэгт ордог үгсийн байрлалын тухай тэмдэглэл”, Л.Бэшэ, “Хэл зохиол судлал”, 1987 оны №20, 165-171 х.

Орчин цагийн монгол хэлний үгэлбэрийн бүтцийг судлах тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1976 оны боть 12, 3-35 х.

Орчин цагийн монгол хэлэнд нэр үгийн аймгаас жинхэнэ нэр үүсэх тухай”, Л.Лхагва, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Өгүүлбэр бодит байдал хоёрын харьцаа”, Ч.Батсүрэн, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1983 оны №2, 111-112 х.

Өгүүлбэр задлан шинжлэх онол, аргазүйн шинэлэг асуудлууд”, Ө.Мөнхдолгор, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №5 (40) 2008;

Өгүүлбэр найруулах аргын зарим асуудал”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1972 оны №2, 70-72 х.

Өгүүлбэрийг амилуулдаг үүйл чадвар юунд оршиж байна вэ”, Л.Балдан, “Монгол Хэлшинжлэл”-ын 1996 оны №2-24, 71-75 х.

Өгүүлбэрийн гишүүдийг тодчилох нь”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (114) 1996;

Өгүүлбэрийн бүтцийн зарим асуудал”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1981 оны №1, ОУМЭИХурлын Ү-2, 1992, 97-99 х.

Өгүүлбэрийн гишүүдийн байрлал” Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1972 оны №2, 70-72 х.

Өгүүлбэрийн гүн бүтцийг задлан шинжлэх нь”, С.Нямсүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №35, 1973

Өгүүлбэрийн нэгэн өвөрмөц гишүүний тухай”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1982 оны №6, 57-59 х.

Өгүүлбэрийн өгүүлэх чанарын тухай асуудалд”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1984 оны №5,

Өгүүлбэрийн “саланги гишүүн, нөхвөр гишүүн” гэдгийн тухай”, Э.Буян-Өлзий, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №2, 91-98 х.

Өгүүлбэрийн тодосгогч гишүүний тухай асуудалд”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1972 оны №2, 114-117 х.

Өгүүлбэрийн үндсэн хувилбарын тухай”, М.Базаррагчаа, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1982 оны №4, 21-24 х.

Өгүүлбэрийн хэв шинжийн тухай асуудалд”, Ш.Барайшир, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1985 оны №2, 78-83 х.

Б.Ринчен гуай монгол хэлний өгүүлбэрийн утгазүйг судалсан тоймоос”, Г.Жамбалсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал”-ын Эрдэм шинжилгээний бичиг №17 (169), 2001,

“Сурвалж бичиг дэх дотоод холбоос үгийн найруулгын онцлогоос”, Ш.Одонтөр, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Төлөөний үг холбох үүргээр хэрэглэгдэх нь”, М.Алтанцэцэг, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Үглэхүүний бүлгийн эцсийн үг нь үйл үгийн цаг заах захирах хүсэх нөхцлөөр хэлбэржих тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1978 оны боть 5-13, 46-54 х.

Холбоо үг”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1982 оны №5, 114 –р т.

Хураангуй өгүүлбэрийг хэл, хэлэхүйн талаас үзэх нь”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч” сэтгүүлийн 1983 оны №2, 101-111 х.

“Хэлний хэмнэл, зэрэгцүүлэх холбооны нэгэн онцлог”, Б.Пүрэв-Очир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал” сэтгүүл №6, 1976, 41-43-р тал.

Энгийн ба нийлмэл өгүүлбэр”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1985 оны №5, 41-45 х.

Энгийн өгүүлбэрийн тухай” М.Базаррагчаа, “Сурган хүмүүжүүлэх Ухааны Хүрээлэнгийн ЭШБичиг”-ийн 1986 оных. 34-41 х.

Англи хэлээр:

An introduction to the Syntax of Modern Mongolian” Robert I.Binnick, “Mongolian Studies” Journal of the Mongolia Society, Volume 3, 1976;

Paratactic Concatenation of Sentences in the Secret History”, John C.Street; p. 25-49, “Mongolian Studies” Journal of the Mongolian Society; Volume X, 1986-87;

Subject Change in the Compound Sentences of Literary Mongolian”, Wayne Schlepp; Mongolian Studies, Journal of Mongolia Society; Volume 14, 1991, p.181-199;

Buriat Comlex Sentences and the Principles of Their Desription” By Nadezhda Darzhaeva, “Mongolian Studies” Volume 20, for 1997; p. 23-41;

The analytic-synthetic cycle and Mongolian historical syntax”, Suying Hsia, Proceedings of the Second Internationa Conference, “Past and Present of the Mongolic peoples”, August 28-30, 2007, Ulaanbaatar, Mongolia, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2009

Орос хэлээр:

К вопросу моделирования семантических категорий монгольского языка”, Б.Чулуундорж, “ОУМЭИХурал”, 1985 оны 6-2, 488-494 х.

Синтаксис причастных оборотов”, Ц.Цэдэндамба, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №45, 1973

Из истории разработки учения о словосочетаний в монгольском языке”, Краткий хронологический обзор, О.Адьяа, Намын Дээд Сургуулийн Эрдэм Шинжилгээний бичиг, №14, 1985

К вопросу классификации сложных предложений в современном монгольском языке”, Б.Батмөнх, “ШУАМ”, 1988 оны №4, 33-40 х.

К вопросу функции порядка слов в предложении монгольского языка”, З.Гулираанз, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1989 оны №21, 65-70 х.

К вопросу сопоставительного анализа предложения монгольского и русского языков в психолингвистическом плане”, Б.Чулуундорж, “ОУМЭИХурал”, 1992 оны 5-2, 245-284 х.


Монгол хэлшинжлэл-үгийн сан, утга судлал


Монгол хэлшинжлэл-үгийн сан, утга судлал

By J.Bat-Ireedui

АВ хэмээх үгийн утгын хувилбарын тухай”, М.Базаррагчаа, “Хэл зохиол судлал”, 1977 оны №13, 70-82 х.

Авалцуулан холбох, жишин адилсуулах арга сэтгэц-физиологи, танин мэдэхүй, сэтгэлгээний үндэс болох нь”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Америк хүний нэрийн зүйл”, Д.Энхбат, МУИС-ийн ОУХДС-ийн Алтан аргамж”, 1998 оны №2, 151-155 х.

Анагаах ухааны нэр томьёоны тухай товчхон”, Ч.Энхдалай, Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1975 оны №5, Уб., 72-74 х.

Аномали ба метафор”, Ж.Баянсан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Ардын уран зохиолч Ц.Дамдинсүрэн гуайн зохиол бүтээл дэх хоч нэрийг ажиглавал…”, Б.Пүрэв-Очир, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Арын арван гурван ноёдын дуудлагын үг, хэллэг” Г.Гантогтох, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Бөө мөргөлийн үгийн сан”, Г.Гантогтох, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №4 (110) 1995;

Бөөгийн болон бурхны шашны үзэл Монгол газар нутгийн нэрэнд туссан нь”, Э.Равдан, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 63-79 x.

Бөөгийн шахангийн үг хэллэг”, Г.Гантогтох, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №14 (151), 1999,

Бурядын жүжгийн бичвэрт тааламжгүй сэтгэл хөдлөл илэрхийлсэн утга бүхий нэршсэн хэлц хэрэглэх зарим онцлог”, Т.Б.Тагарова, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Гадаад хэлнээс зээлдсэн зарим үгийн тухай”, С.Батмагнай, “СХ” 1975 оны № 67-69,

Газар усны нэр бол түүхэн зүйл мөн”, Ч.Догсүрэн, Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1982 оны №5

Газар усны нэрийг судлахын учир”, Ч.Догсүрэн, Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1975 оны №1, 30-32 х.

Газрын хоршоо үг”, Г.Оюунчимэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Газрын хэмжээ заасан холбоо үгс”, Г.Оюунчимэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Дагаврын аргаар бүтсэн зарим нэр томьёог ажиглахад”, Г.Гэрэлмаа, “Нэр томьёо судлал”, 1999 оны №2, 92-9, х.

Дүрслэх үгс бие даасан ай болох нь”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Дэрвэлгэ модны үг хэллэг”, Г.Гантогтох, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

Ерөнхий нэрлэлтийн үг нэр томьёо болох нь”, Ц.Отгонсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Зарим эмийн ургамлын нэр томьёо”, Л.Хүрэлбаатар, Хэл зохиол судлал, №22, 1988, “Нэр томьёо судлал”-ын 1999 оны №2, 13-32 х.

Зургаан тив, дөрвөн далайн нэрийн учир”, Ч.Догсүрэн, Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1975 оны №3, 94-95 х.

Зүйрлэл, сэтгэлгээний учир холбогдол”, Ж.Баянсан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Д.Маамын “Газар шороо” роман дах газар гэсэн үг бүхий нэршсэн холбоо үг”, Г.Оюунчимэг, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Мал маллагааны холбогдолтой үг хэллэгийн утгазүйн зарим онцлогоос”, Ц.Эрдэнэбат, “Монгол хэлшинжлэл”, Том 5,27, 1999, Уб., 168-174 х.

Малын зүс заасан үгсийн тухай”, Ч.Батсүрэн, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №3 (215), 2004,

Малын эдэлгээний тоног хэрэгсэл, түүнтэй холбоотой үг хэллэгээр газар усаа нэрлэсэн байдал”, Ч.Батсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Монгол газар усны дэвсгэр нэр дэх хүний эрхтний нэрийн зүйл”, Ч.Догсүрэн, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1974 оны №3, 76-77 х.

Монгол газар усны нэрийн тогтолцооны зарим асуудалд”, Ч.Догсүрэн, Studio Mongolia, 1975 оны боть 2,10, 243-251 х.

Монгол мужааны холбогдолтой нэр томьёо”, Ч:Догсүрэн, “Техник Технологийн мэдээ”, 1974 оны №1,

Монгол нэр томьёо тогтоож ирсэн гол гол зарчим”, О.Адьяа, Нэр томьёо судлал” сэтгүүл, №2, 1999,

Монгол нэр томьёоны ухагдахуун ба нэрийдэл онцллогын ажиглалт”, Д.Сарана, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №1, 78-84 х.

Монгол олон утгат үгийн тухайд”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Монгол орны жоншоор нэрлэсэн газар, тэдгээрийн байршил, нэрийн агуулга”, Ж.Нарангарав, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 149-155 x.

Монгол өвөрмөц хэллэгийг үндэсний сэтгэлгээ хэл соёлын баримт гэж үзэх нь” Ж.Баянсан, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Монгол сан тахилгын судрын төгсгөлийн үг”, Д.Ганболд, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Монгол үгийн утгын давхраат бүтэц”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Монгол хүний нэрийн давтамжийн судалгааны зарим үр дүн” Ц.Сувд, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Монгол хүний нэрийн зүйн хөгжилтийн нийгмийн хүчин зүйл”, Д.Энхбат, МУИС-ийн ОУХДС-ийн Алтан аргамж сэтгүүлийн 1997 оны №1, 62-68 х.

Монгол хүний нэрэнд байгаа орос гаралтай нэрийн судалгааны зарим үр дүн”, Ц.Сувд, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хүний хоч нэрийн утгын тухай”, Д.Бадамноров, “ХоБДС-ийн ЭШБичиг”-ийн 2000 оны №2, 123-125 х.

Монгол хэвшмэл хэллэг дэх хэлц үгийн бүтэц, утга, хэрэглээ”, Ж.Бат-Ирээдүй, Proceedings of the Second Internationa Conference, “Past and Present of the Mongolic peoples”, August 28-30, 2007, Ulaanbaatar, Mongolia, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2009

Монгол хэл шинжлэл дэх утга судлалын чухал байрыг үгүүлэх нь”, Дэлгэрмаа, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №3, 69-75 х.

Монгол хэлний алга хэмээх үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Монгол хэлний гадаад үгийг ангилах нь”, Н.Балжинням, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004, 38-43 х.

Монгол хэлний зарим өвөрмөц хэлцэд хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн, бие физиологийн өөрчлөлтийг тусгасан нь”, Г.Даваажаргал, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №8 (43) 2010;

Монгол хэлний ижил нэр”, М.Базаррагчаа, Хэл зохиол судлал”, ШУА, Уб., 1979 оны №15, 93-104 х.

Монгол хэлний ижил үг үүсэх аргын тухай”, Ш.Баттөгс, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №5 (40) 2008;

Монгол хэлний нэгэн өвөрмөц залгавар бүтээвэр”, Д.Цэрэнпил, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №4 (102) 1990;

Монгол хэлний нэр дэвсгэрлэх ёс”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

Монгол хэлний нэрзүй, түүний утгазүйн судалгааны асуудалд”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Монгол хэлний ойролцоо зэргэдийг утгаар нь ангилах тухайд”, Б.Мөнгөнцэцэг, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №8 (43) 2010;

Монгол хэлний оноосон нэрийн утгалаасын тухай”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн утгазүйн судалгааны асуудалд”, Д.Бадамдорж, “Гурван Эрдэнэ Багшийн Дээд Сургуулийн ЭШБичиг”, 1997 оны №10, 3-4 х.

Монгол хэлний сул үгийн тухай туршин үгүүлэх нь”, Дэлгэрхүү, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №1, 2008,

Монгол хэлний тайлбар тольд нэр томьёог тусгах нь”, А.Янжиндолгор, “Нэр томьёо судлал”, №2, Уб., 1999, 88-91 х.

Монгол хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулах ай”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №4 (102) 1990, 319-328 х.;

Монгол хэлний утга судлалын шинэ шаардлага, хандлага”, Насан-Урт, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Монгол хэлний утга хэмээх үгийн утга учир”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Монгол хэлний үгийн дагалдах утгын тухайд”, Г.Эрхэмбаяр, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хэлний үгийн сан, утгазүйн айн тухай”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (114) 1996;

Монгол хэлний хүн илтгэсэн дагаврын утгас”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Монгол хэлний хүний эшийн холбогдолтой зарим үгсийн тухай”, ОУМЭИХурал”, 3-2% 1977, 216-219 х.

Монгол хэлний хоршоо үгийн тухай товчхон”, Л.Алтангэрэл, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, №2, 1983, Уб.,

Монгол хэлний хэвшмэл үгийн онцлог хийгээд түүний утгын харьцаа”, Чулуу, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №4, 2009,

Монгол хэлний хэвшмэл үгийн соёлын агуулагдахууны асуудалд”, Чулуу, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №6, 75-81 х.

Монгол хэлний тийн ялгалын утгыг ангилах нь”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №1 (…) 1991;

Монгол хэлний тогтвортой холбоо үгийг бие төвт үзэл, бие төвт хэмжигдэхүүний үүднээс судлах нь”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний үг бүтэх ёсны утгазүйн судалгааны асуудалд”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Монгол хэлний үйл төвтэй чөлөөт бус холбоо үгийг бүтэц-утгазүйн хэв шинжээр нь ангилах, түүнийг англиар дүйлгэх асуудалд”, Ж.Баянсан, Ц.Сумьяа, Б.Мөнхбаяр, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний цээр үгийн тухай дөхөм шинжилгээ”, Мөнхбуян, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 5 (35),

Монгол хэлний цээрлэн эерүүлэх ёс, түүний үүрэг, онцлогоос”, Д.Баттулга, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №3 (48), 1976

Монгол хэлний эсрэг нэрийн зүйлээс”, С.Дашцэвэл, “Хэл зохиол судлал”, 1975 оны боть №11, 146-150 х.

Монгол хэлний эсрэг нэрийн тухай”, Д.Банди, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1978 оны №5

Монгол хэлний этгээд үг, хэллэгийн судлал, түүнийг судлах нь”, Л.Эрдэнэсувд, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000, 120-124 х.

Монгол хүний нэрд холбогдох зарим үгийн тухай” Р.Батаахүү, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний үгийн сангийн дархлаа”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монгол хэлний үгийн сангийн нэгжийн утгыг ангилах асуудалд” Д.Бадамдорж, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Монгол хэлний тонгороо үгийн тухай” Ш.Баттөгс, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Монгол хэлний төсөөт нэрийн тухай”, Б.Даваадорж, “ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1988 оны №4, 111-116 х.

Монгол хэлний эсрэг утгат үгийн судлалын тойм”, Богц, “Дунд Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №1, 38, 2010,

Монгол хэлний эсрэг утгатай үгийг судлах асуудалд”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

“Монгол хэлний эсрэг үг бүтэх нэгэн зүйл”, “Р.Батаахүү, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1987 оны №3, 124-132 х.

Монгол хэлний эсрэг үгийн зарим онцлог”, Р.Батаахүү, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1988 оны №4, 105-110 х.

Монгол хэлний этгээд үг, хэллэгийн үүсэр аргын асуудалд”, О.Самбуудорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №18 (178) 2001;

Монгол хэлшинжлэлд монгол хэлний сул үгэнд тооцон байгаа нэгжүүдийн шинж чанар”, П.Бямбасан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003, ;

Монгол хэлэн дэх бүдүүлэг үг хэллэгийн нэгэн онцлог”, А. Батсуурь, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1998 оны №1.134, 145-150 х.

Монгол хэлэн дэх монгол-манж хоршоо үг”, Д.Баасанбат, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Монгол хэлэнд орсон санскрит үг”, Л.Хүрэлбаатар, ОУМЭИХурал, 3-3, 1979, Уб., 268-273 х.

Монгол хэлэнд орсон харь гаралтай үгийн дуудлагын тухай”, Ц.Баярсүрэн, Хэл зохиол судлал, 1977 оны №13, 87-98 х.

Монгол хэлэнд орсон хятад үгийн хэрэглээ”, Д.Бадамноров, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”-ийн 1998 оны №1,134,

Монгол хэлэнд юмсын том жижгийг ялган заах зарим үгийн онцлогоос “, Х.Дэмчиг, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Монгол ярианы хэлний тогтвортой хам хэллэгийн үүргийн ангилал”, Ж.Баянсан, “Монгол ярианы хэл”, Уб., 1996, 77-82 х.

Монголын нууц товчоо дах зарим хэллэгийн учир”, М.Ууганбаяр, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Монголын нууц товчоо ба метафор”, Ж.Лувсандорж, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 31-57 x.

Монголын нууц товчооны нэгэн хэллэгийн учир”, Ё.Жанчив, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Монголын нууц товчоо дах зарим нэр томъёоны утга гарал”, М.Ууганбаяр, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996;

Монголчуудын сэтгэхүй, сэтгэлгээний онцлогийг угсаа, сэтгэц хэлшинжлэлийн аргаар судлах нь”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Д.Нацагдоржийн зохиолын хоршоо үгийн зүйлээс”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1972 оны №9, 189-191 х.

Д.Нацагдоржийн зохиолын үгийн сангаас”, Л.Балдан, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал” сэтгүүлийн 1975 оны №6, 48-49 х., ОУМЭИХурал”, 1977 оны №3-2, 21-27 х.

Нэг хоршоо үг түүний хувилбар, гарлын тухай”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Нэр томъёо оноон тогтоох үндсэн зарчим, арга хэлбэр”, О.Адъяа, “Нэр томъёо судлал” сэтгүүлийн 2000 оны №3, 15-23х.

Нэр томьёог боловсруулахад хуучирсэн үгийг ашиглах нь”, Г.Гэрэлмаа, “Нэр томьёо судлал” сэтгүүлийн 2000 оны №3, 76-79 х.

Нэр томьёог ухагдахууны утгаар тогтоох асуудалд”, Л.Балдан, “Нэр томьёо судлал”-ын 2000 оны №3, 9-14 х.

“Ойролцоо утга бүхий төсөөт үгс”, Б.Идэрбаяр, “УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл”, 1998 оны №2, 79-91 х.

Оноосон нэрийн илэрхийлэх утга”, Д.Энхбат, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (114) 1996; 113-115 х.

Орчин цагийн монгол хэлний бодит нэрийн ерөнхий ба тодорхой тооны зарим жишээ”, Т.Дашцэдэн, “Студиа Монголика”, боть 8, 1971 оны №8, 171-182 х.

Орчин цагийн монгол хэлний давталтын арга, түүний үүрэг”, Ц.Өнөрбаян, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Орчин цагийн монгол хэлний дүр байдал заасан үгийн тухайд”, Г.Гэндэнсүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №45, 1973

Орчин цагийн монгол хэлний нэр томьёо судлалын асуудал”, О.Адьяа, “Стандарт хэмжил зүй” сэтгүүлийн №5, 1998

Орчин цагийн монгол хэлний хоч нэрийн бүтэц утга зүйн онцлог”, Н.Нансалмаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

“Орчин цагийн монгол хэлний хүншүүлсэн нэрийн утгазүйн судалгааны асуудалд”, Б.Даваасүрэн, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Орчин цагийн монгол хэлнээ ижил үг үүссэн тухай” Р.Батаахүү, Ч.Соёлмаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Орчин цагийн монгол хэлэн дэх зарим нэр томъёог дүрэмжүүлэх тухай зөвлөлгөө”, Ма Еин Лианг, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 2,

Өвөрмөц хэлц ба өөр өвөрмөц хэллэгийн ялгаа” Юнь Со Вонь, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,  73-85 х.

Өвөрмөц хэлцийг орчуулах асуудалд”, Л.Чулуунбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Салангид үгийн утгатай үгийн хэлзүйн утга хослох тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1978 оны №1, 36-39 х.,

Тамга, тэмдэг гэдэг үгийг зөв хэрэглэе”, Д.Банди, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1977 оны №1

Танин мэдэхүйн утгазүйн судалгааны зарим асуудал”, Д.Бадамдорж, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Тезаурус ба монгол хэлний судалгааны шинэ парадигм”, Л.Ганчимэг, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Тогтвортой холбоо үгийн утгыг шинжлэн ангилах аргазүйн зарим баримжаа”, Л.Ганчимэг, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Тогтвортой хэллэгийн тользүйн зарим асуудал”, Л.Ганчимэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Тогтвортой хэллэгийн утгын когнитив шинж”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Тогтвортой хэллэгийн утгыг тайлбарлах асуудалд”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Топонимика”, Ч.Догсүрэн, Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1976 оны №6, 76-77 х.

Торгууд, халх хоёр аман аялгууны үгсээр бүтсэн хоршоо үгс”, Ца.Чойдандар, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Уран зохиолын баатарын нэрийн зарим нэг үүргийн тухайд”, Г.Эрхэмбаяр, МУИС-ийн ОУХДС-ийн “Алтан аргамж” сэтгүүлийн 1997 оны №1, 69-76 х.

Уран зохиол дах баатарын хоч нэрийн зарим нэг үүргийн тухайд”, Г.Эрхэмбаяр, МУИС-ийн ОУХДС-ийн “Алтан аргамж” сэтгүүлийн 1997 оны №2, 143-150 х.

Уран зохиолын хэлний үгийн сангийн зарим асуудалд”, Л.Балдан, “Studia Mongolica”-ын 197% оны №3-11, 345-349 х.

Утгын талбайн шинж чанар, жич түүний онолын ба хэрэгцээний үнэ цэнэ”, Д.Цэцэн, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996;

Үг хураангуйлан товчлох асуудалд”, Ч.Энхдалай, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1974 оны №6, 84-86 х.

Үгийн сан баяжих арга замын тухай асуудалд”, Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, Уб., 1986 оны №17, 9-16 х.

Үгийн утга учир”, Б.Ринчен, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал”-ын Эрдэм шинжилгээний бичиг №17 (169), 2001,

Үгсийн утгын аймаграх харьцаа” Д.Цэцэн, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Үгийн утгын зохицох чадамж”, У.Сэлэнгэ, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Үгийн утгын хөгжил хувирлын чухал арга зам – системийн дотоод утгын дахин тохируулалт”, Цэвэрхас, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

Үгийн утга шилжих тухайд”, А.Пүрэвжанцан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Үсэг товчилж үг хураахуй хэмээх”, Н.Доржготов, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Үүсмэл нэрийн бүтэц-утга зүйн асуудалд”, Ш.Туяа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Химийн элементийн монгол нэрсийг латинчилсан монгол нэр болгох тухай үгүүлэх нь”, Алтан-Очир, Ванг Тай Пинг, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №4, 95-103 х.

Хишигтэн ярианы зарим өвөрмөц үгийн утгын тайлбар”, Мөнхтуяа, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №4, 2008,

Хорчин аман аялгуун дах зарим утга зөрөөтэй үгсийг орон нутгийн соёлын үүднээс шинжлэх нь”, Хэхагас, Дундад Улсын Монгол Судлал, № 1, 2009

Хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн сан дахь зарим түүхэн хүмүүсийн нэрийн тухай”, Ц.Сувд, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Хөх судар романы хоршоо үгийн хэрэглээ”, Д.Баасанбат, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Хясан тэнгэрт хуц тавих бөө мөргөлийн үг хэллэг” Г.Гантогтох, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Хэл бичгийн нэр томьёоны тайлбар”, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1979 оны №5, 1980 оны №2, №3,

Хэлний адилтгах утгын бүтцийн бүрэлдэл хийгээд түүний танин мэдэхүйн үндэслэл”, Л.Тугтамбаяр, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

Хэлний нэгжид прагматик утга чухал болох нь”, Д.Энхтүвшин, Н.Туяа, “Орхон Их Сургуулийн ЭШБичиг”, Уб., 1998 оны №1, 32-38 х.

Хэлний үгсийн санг уран зохиолд хэрэглэх асуудад”, Л.Балдан, “Монгол хэлшинжлэл”-ийн 1998 оны №4-26, 14-34 х.

Хэлний хэмнэх эрмэлзлэл монгол хэлэнд хэрэгжсэн тухай цухас өгүүлэх нь”, П.Бямбасан, “ГЭБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1997 оны №1, 44-50 х.

Хэлц үгийг үндэсний утга соёлын баримт хэмээн судлах нь”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн ОУХДС-ийн “Алтан аргамж” сэтгүүлийн 1998 о.ы №2, Уб., 54-72 х.

Хэрлэнгийн сав нутгийн газар усны нэр 17 дугаар зууны хамаг монголчуудын түүх, угсаа судлалын хэрэглэгдэхүүн болох нь”, С.Бадамхатан, “Олон Улсын Монголч Эрдэмтдийн Их Хурал”, 1992 оны №5-1, 90-92 х.

Я.Цэвэлийн “Монгол хэлний товч тайлбар толь-д орсон хятад зээллэг үгсийн тухай”, Хурлад Оюунаа, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Элжигэний газар усны нэр, холбогдох зарим домгийн хамт”, С.Бадамхатан, Г.Лувсан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №44, 1973

Эртний солонгос улсын хаадын цол хэргэм монгол хэлтэй холбогдох тухай”, И Сөн Гюү, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 57-62 x.

Эсрэг үг гэж юу вэ”, Р.Батаахүү, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1989 оны №5, 105-112 х.

Этгээд үг хэллэг”, Ж.Гунаасүрэн, Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1984 оны №5

Англи хэлээр:

Two Eighteenth Century Buryat Glossaries” Larry V.Clark, “Mongolian Studies”, Journal of the Mongolia Society; Volume 3, 1976;

On some Place Names in the Secret History” Kh.Perlee, (transl.by L.W.Moses) “Mongolian Studies” Journal of the Mongolia Society” p. 83-103; Volume IX, 1985-86;

Mongolian Concepts of the Soul” Juriin Bayansan, Mongolian Studies, Journal of the Mongolia Society, Volume 27, 2005,

Mongolian Concepts of the Soul” Juriin Bayansan, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №24 (243) 2005;

Япон хэлээр:

Cultural Exchange by the Mongols, surveyed from Loan Words in Mongolian”, Negushi Nobuki, Mongol-Kenkyu, Journal of Mongolian Studies; No6, 1983

Remarks on some words that mean “evening” in Mongolian” , Hashimoto, Masaru, Studies of Eurasian Languages (CSEL) series, vol.14, Kobe City College of Nursing, 2008, March)

On some Features of Adjective Antonyms in Mongolian”, JIN Shubao, “Bulletin of Japanese Association for Mongolian Studies”, N39, 2009

Dravidian and Altaic parts of the body liver, spleen”, Jaroslav Vacek, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica”  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 7-15 x.

Орос хэлээр:

К вопросу об омонимий”, С.Төмөр-Очир, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

Ê âîïðîñó ïåðåâîäà ñëîâ-ðåàëèé è ôðàçåîëîãèçìîâ” Ä.Äàøäàâàà, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №36, 1971,

Иноязычные слова в монгольском письменном языке”, Н.Балжинням, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Татуировка-особый арготизм”, С.Сүхээ, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №18 (178) 2001

Аффиксальный способ образования монгольских антропонимов”, Сундуева Е.В, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

“Цвета в монгольском языке”, Амаойн. Р, Веффа М, “Олон Улсын Монголч эрдэмтдийн их хурал”, 3-2, Уб., 1977, 15-20 х.

Некоторые исследования личных имен Монголов по хронологическим разразем”, Д.Энхбат, МУИС-ийн ЭШбичиг”, 1995 оны №5,113, 128-130 х.

“Сравнительное изучение Утга чацуу хоршоо үг в монгольском и японском языках”, Канзава Тосо, “Mongolica” 1995  оны боть 6.27, 215-220 х.

Англи хэлээр:

Development of Scientific Terminology in Modern Mongol” By Mary Frances Weidlich, “Mongolian Studies” Journal of the Mongolia Society, Volume 4, 1977,

Mongolian Synonymy and Linguistic Analysis” J.Bat-Ireedui, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №18 (178) 2001;


Монгол хэлшинжлэл үгзүй, бүтээвэр судлал


Монгол хэлшинжлэл-үгзүй, бүтээвэр судлал

By J.Bat-Ireedui

Арван гурваас арван дөрөвдүгээр зууны үед өгөх-оршихын тийн ялгалын dur, tur зүүврийг бичигт хэрэглэж байсан зарчмын тухай”, Д.Баттулга, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №50, 1974

Асуух сул үг уу-гийн байрнаас Монголын Нууц Товчооны зарим асуух үгүүлбэрийн утгыг шинээр сүвэгчлэх нь”, Д.Булаг, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №5, 17-21 х.

Биеийн төлөөний тодотгол ба тодотгуулагчийн бие, тооны зохицол ба түүний онцлог”, Өлзийдалай, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 5 (35),

Б хэмээх оруулбар утгалбар нь угтвар бүтээврийн бүрэлдэхүүнд багтсан нь”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Ер нь, магад, үнэхээр, ёстой, эргэлзээгүй, гарцаагүй, зайлшгүй, яриагүй, мэдээж, үнэндээ, ялангуяа, чухамдаа, эрхбиш, хэрэгтэй гэх мэт үгсийн тухай”, П.Бямбасан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Инжинашийн “Хөх судар”-ын сургамжит үг хэллэг”, Д.Баасанбат, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Ирээдүй цагаар тодотгон холбох –Х нөхцөлийн утга, үүрэг”, Ким Ги Сонг, УБИС-ийн “Монгол хэл шинжлэл”, 1998 оны №2, 118-129 х.

Монгол төрөл хэлний давтах байдалт тэмдэг үйл үгийн тухай”, Жин Хү, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Монгол төрөл хэлний хоёр дугаар биеийн төлөөний нэрийн ганц тооны хэлбэрийн тухай харьцуулсан судлал”, Хасгэрэл, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Монгол төрөл хэлний үргэлжлэх байдалт тэмдэг үгийн тухай”, Жин Хү, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Монгол үгийн бүтцийг шинжлэхэд математик томьёолол хэрэглэх нь”, Б.Пүрэв-Очир, УБДС-ийн Эрдэм шинжилгээ, заах аргын  бичиг, Уб., №1 (12), 1977

Монгол хэлний АЛЬ хэмээх асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МХСС-ийн ЭШБичиг,  2006, Vol.26, 226 pp.75-83

Монгол хэлний бүр дагавар”, Д.Бадамдорж, “Сурган хүмүүжүүлэгч” сэтгүүлийн 1983 оны №4, 112 х.

Монгол хэлний бүтцийн тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1977 оны боть 13, 6-15 х.

Монгол хэлний бүтэц”, Ш.Лувсанвандан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №1, 1963,

Монгол хэлний бүтээврийн тухай”, Б.Базылхан, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1979 оны №4, 28-34 х.

Монгол хэлний бүтээврийн тухай асуудалд”, Б.Базылхан, “Хэл зохиол судлал”, 1978 оны №14, 31-37 х.

Монгол хэлний давтамжийн судалгааны зарим дүн”, Ж.Лувсандорж, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986; 23-28 х.

Монгол хэлний дагавар үгийн тухай асуудалд”, (Солонгос, Манж хэлний хэрэглэгдэхүүнтэй харьцуулах нь) Чой Дон Гүэн, “Монгол хэлшинжлэл”, 1996 оны Том 2-24 , 76-88 х.

Ìîíãîë õýëíèé ãàðàõûí òèéí ÿëãàëûí òóõàé àñóóäàëä”, Ø.Áàðàéøèð, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YI áîòü. ¹2 (13). 1962. 139 òàë.13-27

Монгол хэлний заах төлөөний үгийн заах ба төлөөлөх үйлдлийн тухай”, Хай Йин Хува, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №1, 84-87 х.

Монгол хэлний залгавар морфемийн ангилалын асуудалд”, П.Бямбасан, Studia Mongolica, 1978 оны № 5,13. 168-179 х.

Монгол хэлний зарим үг, бүтээврийн бүтэц”, Д.Чойжалсүрэн, “ОУМЭИХурал”, 1992 оны №5-2, 50-53 х., “Монгол хэл бичгийн зарим асуудал”, ред. Ж.Бат-Ирээдүй, 1998, 92-96 х.

Монгол хэлний нөхцөмөл  –в, -чи дагаврын гарал”, М.Базаррагчаа, “Монгол хэл шинжлэл”, 1999 оны №5, 37, 71-88 х.

Монгол хэлний нэгжүүдийн харьцаа холбоо”, М.Базаррагчаа, “Гурван Эрдэнэ дээд сургуулийн СЭШБичиг”-ийн 1999 оны №2, 7-49 х.

Монгол хэлний нэгэн дагавар бүтээврийн утгазүйн асуудалд”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №3 (83), 1983

Монгол хэлний нэгэн өвөрмөц морфем”, П.Бямбасан, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1989 оны №2, 28-32 х.

Монгол хэлний нэр үгийн гарахын тийн ялгалын тухай”, Г. Абэмацу, “Олон Улсын Монголч эрдэмтдийн Их Хурал”, 2 дугаар хурлын 1 дүгээр боть, Уб., 1973

Монгол хэлний нэр үгийн нэг онцлог”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1987 оны №19, 5-13 х.

Монгол хэлний нэр үгийн тухай нэгэн асуудал”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1976 оны №12, 105-117 х.

Монгол хэлний нэр үгийн үгүүлэх утга, чадамжийн тухай”, За.Батгэрэл, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 5 (35),

Монгол хэлний нэр үгийн үйлдэхийн тийн ялгалын нэгэн утгын тухай”, Д.Бадамдорж, “Соёл Эрдэм Дээд Сургуулийн ЭШБичиг”, 1999 оны №2, 48-52 х.

Монгол хэлний нэр үгийн цагт шинжийн тухай”, Жа.Батгэрэл, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №2, 29-35 х.

Монгол хэлний нэр үйл нь нэгжүүдийн цөм болох тухай”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Монгол хэлний өхөөрдөл нэр”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №4 (110) 1995;

Монгол хэлний тийн ялгал-ын тухай”, Чой.Лувсанжав, 51-60 х. МУИС-ийн “ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÔ, ¹41. 1972. 86 òàë.

Монгол хэлний тийн ялгалын тухай”, Ч.Алтанзагас, УБДС-ийн Эрдэм Шинжилгээ, заах аргын Бичиг”, №1, 17, Уб., 1981, 70-79 х.

Монгол хэлний тийн ялгалыг хэлбэр утга ба зогсонги хөдлөнги талаас нь үзэх”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хэлний төлөөний үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №4 (110) 1995;

Монгол хэлний тэмдэг нэрийн үгүүлэхүй утгын тухай”, Гээгдэнэ, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №3, 2009,

Монгол хэлний үг бүтэх ёсонд авиалбарзүй холбогдох нь”, Хайрхан, МУИС-ийн ЭШБичиг, 2000 оны №16,160, 108-112х.

Монгол хэлний үг бүтээх нэгэн дагаврын түүхэн хувьсал”, Ш.Чоймаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №4 (102) 1990;

Ìîíãîë õýëíèé ¿ãèéí á¿òöèéí òóõàé àñóóäàëä” Ø.Ëóâñàíâàíäàí,  МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ÒîìYII. âûïóñê ¹…/äóãààðã¿é/, 1964.81 òàë.3-15

Монгол хэлний үгийн зарим язгуур, үндэсний тухай”, Ш.Лувсанвандан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №1, 1963,

Монгол хэлний үгийн эцсийн н-тэй үгийн тухай асуудалд”, С.Мөөмөө, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986; 3-10 х.

Монгол хэлний үгийн язгуур, үндэсийн тухай зарим асуудал”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1972 оны №9, 5-13 х.

Монгол хэлний үгүйсгэх харьцаа ба түүний илрэх хэлбэрүүд”, Ж.Бат-Ирээдүй, “Area and Culture Studies, N78, Tokyo University of Foreign Studies; 2009

Монгол хэлний үгүйсгэх харьцаа илэрхийлэх хэрэглүүрүүд”, П.Бямбасан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №18 (178) 2001;

Монгол хэлний үгийн үндэс, язгуурын тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Монгол хэлний үйл үгийн байдал ба болцын тухай”, М.Базаррагчаа, Ч.Пүрэвжал, “Studia Mongolica”, 1987 оны №12,19, 171-176 х.

Монгол хэлний үйл үгийн байдлын бүтээврийн утгазүй”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2 (…) 1992;

Монгол хэлний үйл үгийн хэвийн нөхцлийн утгазүй”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №1 (…) 1991;

Монгол хэлний үйлт нэрийн тухай”, П.Бямбасан, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1981 оны №17, 56-69 х.

Монгол хэлний ХАА язгуурт зарим асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, Mongolhak (Mongolian Studies), Journal of The Korean Association for Mongolian Studies”, Korea, 2006, Vol.21, pp.67-77

Монгол хэлний хамтрахын тийн ялгалын нөхцлийн гарал хувьсал”, Ч.Алтанзагас, Хэл зохиол судлал”, Том 22, Уб., 1988, 5-11 х.

Монгол хэлний харьяалах харьцааны утга зүйн асуудалд”, Д.Бадамдорж, “Хэл зохиол судлал”, 1986 оны №27, 94-102 х,

Монгол хэлний харьяалахын тийн ялгалт хэлхэцийн төрөл ангилал”, Д.Сарана, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 4,

Монгол хэлний хоёрдмол үүрэг бүхий хоёр нөхцлийн тухай”, Г.Мөнхдолгор, УБИС-ийн “Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 2000 оны №4, 142-156 х.

Монгол хэлний хоршоо үгийн утгазүйн асуудалд”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114) 1995;

Монгол хэлний хос эгшиг фонемын хувилбар уруулших , эс уруулших нь”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1978 оны боть 14, 6-8 х.

Монгол хэлний хуулбар нэр томьёоны тухайд”, Д.Даваашарав, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1984 оны №3,

Монгол хэлний хүндэтгэлийн дагавар”, Р.Жагварал, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №32, 1973

Монгол хэлний ХЭ- язгуурт асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007, 56-69 х.;  Орхон Их Сургуулийн ЭШБичиг, №8, 2007, 8-27 х.

Монгол хэлний хэсэг тооны –н дагавар, түүний шинж” Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний ЮУ хэмээх асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, Mongolhak (Mongolian Studies), Journal of The Korean Association for Mongolian Studies”, Korea, 2006, Vol.20, pp.1-22

Монгол хэлний ЯА язгуурт зарим төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, Mongolhak (Mongolian Studies), Journal of The Korean Association for Mongolian Studies”, Korea, Vol.19, pp.1-37

Монгол хэлний эгшгийн хэлний байрын нэгэн зураг хийгээд монгол хэлний эгшиг зохицох ёс”, Ж.Жараннэг, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №4, 60-63 х.

Ìîíãîë õýëí¿¿ä äýõ õýëç¿éí õ¿éñèéí óë ìºð”,  Ã.Ä.Ñàíæååâ, 28-29, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YI áîòü. ¹2 /13/. 1962. 139 òàë.

Монгол хэлтэй төрөл хэлний дайвар үгийн судалгаа”, Ш.Барайшир, “Studia Mongolica”  сэтгүүлийн 1971 оны №8, Уб., 153-159 х.

Монгол хэлшинжлэлд нэрийн тийн ялгалыг ангилсан нь”, Д.Төмөртогоо, Хэл зохиол, 1970 оны №??, 301-314 х.

Монгол хэлшинжлэлд монгол хэлний сул үгэнд тооцож байгаа нэгжүүдийн шинж чанар”, П.Бямбасан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Монгол хэлэнд нэр үгийн олны утгыг өгүүлбэрзүйн аргаар илэрхийлэх нь”, Б.Чулуундорж, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1976 оны №4

Монголын нууц товчооны хэлбох хэрэглүүрийн тухай”, Ж.Баянсан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №1 (…) 1991;

Нэг үйл үгийн хувилбар”, Д.Чойжилсүрэн, “Хэл зохиол судлал”, 1977 оны №13, 125-134 х., “Монгол хэл бичгийн зарим асуудал”, 1998, Уб., 63-69 х.

Нэрлэхийн тийн ялгал ба нэр үгийн үндэсний үүрэг чадамж, Эрдэнэцуглаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Одоо ба ирээдүй цагаар төгсгөх –НА нөхцөлийн утга, үүрэг”, Ким Ги Сонго,  “ГЭДС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1999 оны №2, 55-62 х.

Одоо үеийн монгол бичгийн хэлний хувилгах дагаврын салаа утга”, Шүү Чин, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №3, 2008,

Одоо үеийн монгол хэлний өвөр монгол аялгуун дах биеийн төлөөний нэрийг харьцуулан шинжлэх нь”, Саруул, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №2, 35-40 х.

Олон монгол хэлний нийлэмж үгийн хөгжлийн хэвзүйн тухайд”, Г.Цэ.Пюрбеев, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2 (…) 1992;

Олон тооны дагаврын учир”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1972 оны №4, 73-75 х.

Олон хувилбарт нэгэн бүтээврийн түүхэн утга”, Д.Бадамдорж, Соёл Эрдэм дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг”-ийн 2000 оны №3, 64-67 х.

Орчин цагийн монгол хэлний гийгүүлэгчийн тогтолцоо”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны боть 15, 34-38 х.

Орчин цагийн монгол хэлний дагаврын онцлог”, Сун Бён Гү, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Орчин цагийн монгол хэлний нөхцлийн давтамжийн судалгаа”, Д.Лхагвасүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №1,2 (81,82), 1983

Орчин цагийн монгол хэлний үйл үгийн систем”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны №25, 73-85 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нэгэн зүйл –саг4 дагаврын утга хийгээд бүтэц”, Г.Лувсан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Орчин цагийн монгол хэлний бүтээврийн зохицолын тухай асуудалд”, Ш.Туяа, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Орчин цагийн монгол хэлний заахын тийн ялгалын нөхцлийн хувилбарын тухай”, П.Бямбасан, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1983 оны №5,

Орчин цагийн монгол хэлний захирах хүсэх үйл үгийн найруулгын үүрэг”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1988 оны №21, 37-47 х.

Орчин цагийн монгол хэлний –лгүй морфем”, П.Бямбасан, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1985 оны №3, 29-30 х.

Орчин цагийн монгол хэлний морфемын бүтэц”, “Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1975 оны боть №11, 19-26 х, “Монгол хэлшинжлэлийн асуудлууд”, Уб., 1980, 193-204 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нөхцөл үйлийг ангилж байгаа нь”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1978 оны №14, 45-55 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нэр үг холбох нөхцлийн утга”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №4 (110) 1995;

Орчин цагийн монгол хэлний нэр үгийн тооны категорийн тухай асуудалд”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1975 оны №11, 106-119 х.

“Орчин цагийн монгол хэлний нэрийн хамаатуулах нөхцлийн талаар судласан нь”, Ким Хак Сон, “Bulletin IAMS”, 2000 оны №1,25, 2, 26, 69-74 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нэрийн эцсийн Н-ийн тухай”, Ц.Базаррагчаа, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”-ийн 1991 оны №6, 63-88 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нэршсэн тэмдэг нэрийн онцлог”, Сайто Косүкэ, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Орчин цагийн монгол хэлний тийн ялгалын тухай”, Г.Жамбалсүрэн, Studia Mongolica”, 1982 оны боть 7,15, 232-241 х.

Орчин цагийн монгол хэлний тэмдэг нэрийн ангилал, зэргийн тухай асуудалд”, Л.Болд, “Монгол хэл шинжлэл”, Уб., 1996 оны №2-24, 23-36 х.

Орчин цагийн монгол хэлний үгүй-ийн тухай”, Үзэмээ, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №6, 11-18 х.

Орчин цагийн монгол хэлний үгсийг аймаглах асуудалд”, П.Бямбасан, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1989 оны №2, 28-34 х.

Орчин цагийн монгол хэлний үйл үгийн идэвхигүй язгуурын тухай зарим ажиглалт”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1982 оны №16, 18-44 х.

Орчин цагийн монгол хэлний байдлыг илрүүлэх задлаг аргын тухай асуудалд”, П.Бямбасан, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1989 оны №20, 46-54 х.

“Орчин цагийн монгол хэлний нэгэн зүйл –САГ дагаврын утга хийгээд бүтэц”, Г.Лувсан, “МУИС-ийн ЭШБичиг”, 1984 оны боть 3,87, 11-15 х.

“Орчин цагийн монгол хэлний туслах үйл үгийн үндэслэл, ач холбогдол”, Сон Бён Гү, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 155-161 x.

Орчин цагийн монгол хэлний үйл үгийн найруулгын асуудалд”, Л.Балдан, “Studia Mongolica”-ын 1975 оны №2/10, 258-263 х.

Орчин цагийн монгол хэлний цаг заах үйл үгийн найруулгын үүрэг”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1988 оны №22, 17-29 х.

Орчин цагийн монгол хэлний шууд бус мэдэгдэж өнгөрсөн цагийг илэрхийлэх –жээ, -чээ нөхцлийн тухай”, Ким Ги Сонь, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995, 60-72 х.

Орчин цагийн монгол хэлний шууд бус мэдэгдэж саяхан өнгөрсөн цагийг илэрхийлэх –ЛАА нөхцлийн тухай”, Ким Ги Сонь, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1995 оны  №4 (113), 45-62 х,

Орчин цагийн монгол хэлний холбоо үгийг ангилах асуудалд”, С.Нямсүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

Орчин цагийн монгол хэлний шууд бус тийн ялгал”, Ш.Лувсанвандан, ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YIII áîòü. ¹2/16/. 1965.61 òàë.

Орчин цагийн монгол хэлний эгшгийн тогтолцоо”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны боть 15, 29-33 х.

Орчин цагийн монгол хэлэн дэх синтетик, аналитик бүтцийн харьцааны тухай”, Ж.Баянсан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Өнгөрсөн цагаар тодотгон холбох –сан4 нөхцөлийн утга, үүрэг”, Ким Ги Сонг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998, 193-208 х.

П’А-К’А-С’А-Т’А гэсэн хураангуй үе утгалбарыг төлөөний үгийн хийсвэрлэх чанар гэрчилж байгаа нь”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

“-тай3 бүтээврийн онцлог”, М.Базаррагчаа, Гурван Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1999 оны №2, 84-86 х.

Тийн ялгалын нөхцөлөөр холбогдсон синтагмын аналетик бүтцийн харьцааны тухай”, Ж.Баянсан, “Хэл зохиол судлал” 1988 оны №22, 30-37 х.

Тогтворгүй –н-ийн учрыг Монголын нууц товчооноос эрэх нь”, Д.Заяабаатар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000, 87-94 х.

“Тодотгон холбох нөхцлийн байрлалын тогтолцоо, найруулгын үүхэг”, Л.Балдан, “Монгол Хэлшинжлэл”-ын 1992 оны №1,13 3-13 х.

“Тооны нэрийн зарим дагаврын түүхэн харьцуулсан судалгаа”, Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, Уб., 1988 оны №22, 103-108 х.

“-Тур, -түр нөхцлийн үүрэг, бүтцийн тухай асуудалд”, Л.Болд, “Studia Mongolica”, Уб., 1982 оны №7-15, 219-231 х.

“Туршил авианзүйн тухай”, Туяа, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 3,

Үгсийн аймгийн системд төлөөний үгийн эзлэх байр”, Л.Болд, “Монгол хэлшинжлэл”, Уб., 1992 оны №1-23, 14-23 х.

“Үйл үг бүтээх дагаврууд”, П.Бямбасан, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1977 оны №1.12, 3-9 х.

Үйл үг бүтээх –ла дагаврын утга, түүний гарал”, М.Базаррагчаа, УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 2001 оны №4, 77-85 х.

Үйл үгийн зарим дагаврын тухай”, Д.Чойжалсүрэн, “Хэл зохиол судлал”, 1987 оны №19, 182-183 х., “Монгол хэл бичгийн зарим асуудал”, ред. Ж.Бат-Ирээдүй, 1998, 70-71 х.

“Үйл үгийн үндэс ба хэвийн хувилалын дагаварын тохирoлцох ёсыг шинжлэх нь”, Фоо Тоо, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүл, №1, (37) 2009.

Үүсгэл  хэлзүйн хөнгөн үйл үгийн тухай онол болон монгол хэлний үйлдүүлэх хэвийн хувиралт”, Гуа Лянхуяа, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №4, 2008,

“Хариулах үг ярианы эхэнд илрэх болжээ мэтийн үгэнд хэрэглээний задлалт хийх нь”, Л.Тугтамбаяр, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Харьяалахын тийн ялгалын утгыг ангилах нь”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Хориглох ба үгүйсгэх бүтээврүүд хэрхэн үүсэв” М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Хориглох чимэг”, Х.Гаадан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №36, 1971,

Хүний эшийн нэрийн хоёр язгуурыг өгүүлэх нь”, Чой.Лувсанжав, Г.Цэрэндорж, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974, 79-81.

Хэлзүйжих судлалын онол аргаар үйлдэх тийн ялгалын хэлбэрийн үүсэл хөгжлийг шинжлэх нь”, Л.Тугтамбаяр, Мөнх, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №3, 15-24 х.

Хэлзүйн бүтэц дэх хэлзүйн утга хийгээд түүний хэлбэрийн уялдал харьцааны тухай”, Жа.Батгэрэл, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №2, 84-90 х.

Хэлзүйн утга, хэлбэр, категори”, П.Бямбасан, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1981 оны №1.14, 69-80 х.

Хэлбэр ба утгын хөврөл”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №24 (243) 2005;

-ч, -чих хоёрын учир”, М.Базаррагчаа, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1982 оны №5, 113 –р т.

Эртний монгол хэлний гарах тийн ялгалын дагаврын нэгэн хувилбар”, Д.Төмөртогоо, Монгол судлал, 1968 оны №6-20, 50-52 х.

Эртний монгол хэлний олон тооны асуудалд”, Б.Чулуундорж, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1976 оны №2,56, 53-58 х.

Эртний монгол хэлний оруулбар –ng- бүтээврийн тухай”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Эртний монгол хэлний зарим тооны нэрийн тухай”, Д.Баттулга, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

Эртний монгол хэлний түүхэн бүтээврийг шинжилсэн нь”, М.Базаррагчаа, “Ардын багш Дагвын Чойжалсүрэн”, Уб., 2000, 60-88 х.

Ярианы хэлний нөхцөлдүүлэн холбох үйл үгийг шинжлэх нь”, Бо.Манлияанг, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №5, 2008,

Ярианы хэлэн дэх үйл үгийн энгийн буюу үнэмлэхүй өнгөрсөн цагийг заах нөхцлүүдийн утга, үүрэг”, Ким Ги Сонг, МУИС-ийн ЭШБичиг”, 1998 оны №13, 139, 193-208 х.

Орос хэлээр:

Öèôðû è èìåíà ÷èñëèòåëüíûå ó ìîíãîëîâ” Ë.Ñ.Áàðàíîâñêàÿ, Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ. Òîì I, âûï I. 1946.ã. 166 ñòð.

К вопросу временных оттенков деепричастия на –аад в современном монгольском языке”, А.Шархүү, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №41, 1972

Система союзов в современном монгольском языке”, А.Лувсандэндэв, “Studia Mongolica”, 1975, боть 2,10, 30-34 х.

К вопросу употребления притяжательных частиц минь, чинь, нь в монгольском языке”, Б.Чулуундорж, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №50, 1974

К проблем Долгых гласных среднемонгольского языка”, Ш.Лувсанвандан, “Олон Улсын Монголч Эрдэмтдийн Их Хурал”, 1977 оны боть 3-2, 94-98 х.

К вопросу о совместном падеже в монгольском языке”, Ч.Алтанзагас, “Хэл зохиол судлал”, том 17, Уб., 1986, 82-87 х.

К вопросу употребления формы множественного числа в древнемонгольским языке”, Б.Чулуундорж, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №56, 1976

Значение формантов прошедшего времени в современном монгольском литературном языке”, Г.Бадан, “Олон Улсын Монголч Эрдэмтдийн Их Хурал”, 4-2, 1985, Уб., 75-81 х.

К проблеме о статустве некоторых падежей в монгольских языхак”, Ч.Алтанзагас, “Монгол хэл шинжлэл”, Том 3, 25, Уб., 1997, 30-41 х.

О статустве некоторых падежей в монгольских языках”, Ч.Алтанзагас, “Хэл зохиол судлал”, Том 21, Уб., 1988, 26-36 х.

О морфеме –тай в монгольском языке”, Ч.Алтанзагас, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

О суффиксе – run/rűn встречаюмщся в “Сокровенном сказаний монголов” и на Чингисовом камне”, Ш.Чоймаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

Семантическая характеристика зооморфизмов”, Н.Нансалмаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №4 (102) 1990;

Англи хэлээр:

A small contribution to the Study of Morphological Word-Formation in the Mongolian Language”, Choi.Luvsanjav, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №30, 1972,

“On The Mongolian Alternation bi/min-/nama- “I”, John C.Street; p.65-89; “Mongolian Studies” Journal of The Mongolia Society; Volume VIII, 1983-84;

“Plural Suffixes in Modern Khalkha” Yoshio Saito, p.89-99; “Mongolian Studies” Journal of The Mongolia Society; Volume VIII, 1983-84;

The Middle Mongolian demonstratives ene and tere in Secret History”, John C.Street, Mongolian Studies, Journal of Mongol Society; Volume XIII, 1990, p.169-199;

Mongolian Past Tense Markers and Their Usage”, by Chao-lu Wu; “Mongolian Studies, Journal of Mongolia Society; Volume 18, 1995, p.85-113;

Япон хэлээр:

On some Features of Adjective Antonyms in Mongolian”, JIN Shubao, “Bulletin of Japanese Association for Mongolian Studies”, N39, 2009

Post Navigation