Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Шинжлэх ухааны доктор (Dr.Sc.) хамгаалсан бүтээлүүд


  1. Ц.Шагдарсүрэн: La Culture spirituelle des Mongols, Praca Doctorska C.Szagdarsurena przedstawiona do obrony w Institucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Promotor: Prof., Doctor Witold Dynowski, Warszawa, 1977, pp. 3-240, (Польшийн ШУА-ийн Эдийн боловсролын түүхийн хүрээлэнд Хүмүүнлигийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан ганц сэдэвт зохиол).
  2. Ю.Мөнх-Амгалан: “Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн ай“. Хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор(Sc.D)-ын зэрэг горилсон зохиол. Уб.,1997. 252 тал. (15,75 хх). [УННС].
  3. М.Базаррагчаа: “Эртний монгол хэлний үгийн бүтэц, түүний  зарим  онцлог“. Хэлбичгийн ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээл.УБ.1997. 418 т,
  4. Д.Бадамдорж: “Монгол хэлний утгазүйн шаталсан тогтолцоо” / диссертаци / УБ. 2002. 15.6хх
Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: