Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Боловсролын доктор (дэд эрдэмтэн)-ын зэрэг хамгаалсан (Ph.D) сэдвүүд


Монголд хамгаалсан бүтээлүүд ( он цагийн дарааллаар):

Х.Лувсанбалдан, “Тод үсэг, түүний дурсгалууд“, 1974

Ц.Сүхбаатар, “Найруулга зүйн зарим асуудал“. /Төвийн хэвлэлийн материалаар/ нэг сэдэвт зохиол. УБ.1975. 7 хх.

М.Базаррагчаа:Альтернация звуков в монгольском языке. “, УБ.1992.

Ю.Мөнх-Амгалан: “Орчин цагийн монгол хэлний таамаглах баймж чанар“, Хэл шинжлэлийн ухааны дэд доктор(Ph.D)-ын зэрэг горилсон зохиол. Уб.,1993. 171 тал. (7 хх). [УННС].

Д.Бадамдорж: “Өөлд аман аялгууны ойллого” /диссертаци/ УБ. 1993. 10хх

Г.Буянтогтох: “Манж хэлний нэрийн тооны айг Алтайсудлалд тулгуурлан шинжлэх нь“. УБ. 2000. (нэг сэдэвт зохиол)

Гадаад Улсад хамгаалсан бүтээлүүд ( он цагийн дарааллаар):

С.Мөөмөө: “Система фонем современного монгольского языка” Варшава. 1977.

Ж.Баянсан: “Психолингвистические особенности восприятия учебного текста студентами – филологами. / На материале монгольского языка / Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 157 стр., /Диссертация и её автореферат на русском языке /. Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова. /1991.6.5/ Диссертацийн хувь нь Москвагийн Улсын их сургуулийн номын сан, В.И.Лениний нэрэмжит Улсын төв номын сан, Монгол улсын нийтийн номын сан, Монгол улсын шинжлэх ухаан, техник мэдээллийн төвийн номын санд, Хураангуй нь Оросын Холбооны Улсын 18 Их сургуулийн номын санд бий.

М.Ууганбаяр: “Türkıye Türkзesı ve Halha Mogolcasında Fiil Zaman Şekilleri Doktora Tezi Ankara üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesı Зağdaş Türk Lehзelerı ve Edebiyatları Bölümü Danışman Profesör Doktor F Sema Barutcu özöndör Ankara 2004, Орчин цагийн түрэг монгол хэлний үйлийн цагийн хэлбэрүүд утга зохиолын докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл  Анкарагийн Их Сургуулийн Хэл түүх Газарзүйн Факультетийн Орчин цагийн түрэг хэл аялгуу утга зохиолын тэнхим Анкара 2004 он Удирдагч Профессор доктор Ф.Сема Барутчу Өзөндер

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: