Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэлийн түүх, намтар, бүтээл судлал


Баянхонгорын арван зургаан их хайрханы онгод эрхшээсэн бичигийн мэргэд“, Цагааны Цэрэн, Дүгэржавын Оюун-Эрдэнэ, 2010, Мөнхийн үсэг,А5, 165 х. ISBN  байхгүй.

Зуун насыг зооглож зургаадай таяг тулж буй Я.Шаарийбуу багштан”, хамтын, Эрхилсэн Ш.Чоймаа, эмхэтгэсэн Ю.Мөнх-Амгалан, М.Баярсайхан, Уб., 2009, 263 х. ISBN 9929-53-82-9;

Николас Поппе” дуртгал, орчуулсан М.Саруул-Эрдэнэ, эхийн редактор Хэнри Шварц, Нэпко Паблишинг,  Уб., 2009, A5, 288x. ISBN 99929-1-761-x;

Өгсүүр замаар”, Д.Төмөртогоо, эмхэтгэсэн Э.Пүрэвжав, ред. С.Байгальсайхан, Уб., 2009, B5, 208 x. ISBN99929-77-93-0;

Advertisements

Single Post Navigation

2 thoughts on “Монгол хэлшинжлэлийн түүх, намтар, бүтээл судлал

  1. Pingback: Монгол хэлшинжлэл-заах аргазүй, сурах бичиг « IREGEDUI FUTURE

  2. Pingback: Монгол хэлшинжлэл-заах аргазүй, сурах бичиг | IREGEDUI FUTURE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: