Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэл заах аргазүй


by J.Bat-Ireedui

Монгол хүнд заах арга:

Дунд сургуульд үгийн утга тайлбарлах арга барил”, Д.Бадамдорж, “Сурган хүмүүжүүлэх” сэтгүүлийн 1985 оны №3, 31-35 х.

Зөв бичих дүрмийн сургах мэдлэгийг боловсронгуй болгох асуудалд”, М.Базаррагчаа, “Эрэл хайгуул үр дүн”, Уб., 1981, 86-88 х.

Монгол хэл бичгийн хичээлд алгоритм хэрэглэх асуудалд”, Ш.Гаадамба, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1975 оны №4, 102-108 х.

Монгол хэл бичгийн сургалтын агуулгыг цаашид сайжруулах асуудалд”, Ш.Гаадамба, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1978 оны №3, 67-72 х.

Монгол хэлний хичээлийн сургалтын үр дүнг дээшлүүлье”, Г.Эрдэнэ-Очир, “Сурган Хүмүүжүүлэгч”, 1978 оны №1, Уб., 58-62 х.

Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын диалектик сэтгэлгээг хэрхэн хөгжүүлэх вэ”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1981 оны №6, 39-47 х.

Монгол хэлний хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох асуудалд”, М.Базаррагчаа, Шинжлэх Ухаан, Амьдрал”, 1988 оны №1,

Хэл бичгийн хичээлд сурагчдыг сонирхолтой болгох асуудалд”, Бямбасүрэн, Б. Сурган хүмүүжүүлэгч, 1978 оны №1, 53-57 х.

Чойжалсүрэн багшийн монгол бичигт сургадаг ур чадварын онцлог”, Ж.Баянсан, “Ардын багш Дагвын Чойжалсүрэн”, Уб., 2000, 42-46 х.

Гадаад хүнд заах арга:

Гадаад хүнд монгол хэлний үгийн сан, утгын хичээл заах аргын асуудалд”, Ж.Бат-Ирээдүй, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Гадаадын суралцагчид монгол хэл заах аргын асуудалд”, Б.Баяртуул, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Гадаадын хүн монгол хэл сурахдаа гаргадаг авиа дуудлагын зарим алдаа”, Ц.Сувд, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Гадаадын хүн монгол хэл сурахдаа гаргадаг утгазүйн зарим алдаа”, Ч.Батсүрэн, “Гадаад хэлнээс орчуулах нь”, №2, 11-14,

Монгол хэл эхлэн сурч байгаа гадаад хүний гаргадаг хэлзүй, үгийн сангийн нийтлэг алдаа”, Ц.Сувд, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 2004 оны №23, (238), 266-268 х.

Монгол хэлний сургалт хийгээд монгол хэлний одоогийн байдал”, Л.Чулуунбаатар, Proceedings of the Second Internationa Conference, “Past and Present of the Mongolic peoples”, August 28-30, 2007, Ulaanbaatar, Mongolia, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2009

Монгол хэлний сургалтын агуулгыг  суралцагчийн мэдлэгийн төвшинд хэрхэн уялдуулах вэ”, Ч.Баттулга, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 2004 оны №22, (227), 132-135 х.

Монгол хэлний ярианы хичээлийн агуулгыг суралцагчдын мэдлэгийн төвшинд хэрхэн уялдуулах вэ”, Ц.Баттулга, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 2004 оны №23, (238), 256-261 х.

Орос хэлээр:

К Вопросу о системе лексикограмматических упражении на начальном этапе периода обучения”, Ж.Билигдэмбэрэл, УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1985 оны №19, 95-98 х.


Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: