Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл-үгийн сан, утга судлал


Монгол хэлшинжлэл-үгийн сан, утга судлал

By J.Bat-Ireedui

АВ хэмээх үгийн утгын хувилбарын тухай”, М.Базаррагчаа, “Хэл зохиол судлал”, 1977 оны №13, 70-82 х.

Авалцуулан холбох, жишин адилсуулах арга сэтгэц-физиологи, танин мэдэхүй, сэтгэлгээний үндэс болох нь”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Америк хүний нэрийн зүйл”, Д.Энхбат, МУИС-ийн ОУХДС-ийн Алтан аргамж”, 1998 оны №2, 151-155 х.

Анагаах ухааны нэр томьёоны тухай товчхон”, Ч.Энхдалай, Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1975 оны №5, Уб., 72-74 х.

Аномали ба метафор”, Ж.Баянсан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Ардын уран зохиолч Ц.Дамдинсүрэн гуайн зохиол бүтээл дэх хоч нэрийг ажиглавал…”, Б.Пүрэв-Очир, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Арын арван гурван ноёдын дуудлагын үг, хэллэг” Г.Гантогтох, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Бөө мөргөлийн үгийн сан”, Г.Гантогтох, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №4 (110) 1995;

Бөөгийн болон бурхны шашны үзэл Монгол газар нутгийн нэрэнд туссан нь”, Э.Равдан, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 63-79 x.

Бөөгийн шахангийн үг хэллэг”, Г.Гантогтох, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №14 (151), 1999,

Бурядын жүжгийн бичвэрт тааламжгүй сэтгэл хөдлөл илэрхийлсэн утга бүхий нэршсэн хэлц хэрэглэх зарим онцлог”, Т.Б.Тагарова, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Гадаад хэлнээс зээлдсэн зарим үгийн тухай”, С.Батмагнай, “СХ” 1975 оны № 67-69,

Газар усны нэр бол түүхэн зүйл мөн”, Ч.Догсүрэн, Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1982 оны №5

Газар усны нэрийг судлахын учир”, Ч.Догсүрэн, Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1975 оны №1, 30-32 х.

Газрын хоршоо үг”, Г.Оюунчимэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Газрын хэмжээ заасан холбоо үгс”, Г.Оюунчимэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Дагаврын аргаар бүтсэн зарим нэр томьёог ажиглахад”, Г.Гэрэлмаа, “Нэр томьёо судлал”, 1999 оны №2, 92-9, х.

Дүрслэх үгс бие даасан ай болох нь”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Дэрвэлгэ модны үг хэллэг”, Г.Гантогтох, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

Ерөнхий нэрлэлтийн үг нэр томьёо болох нь”, Ц.Отгонсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Зарим эмийн ургамлын нэр томьёо”, Л.Хүрэлбаатар, Хэл зохиол судлал, №22, 1988, “Нэр томьёо судлал”-ын 1999 оны №2, 13-32 х.

Зургаан тив, дөрвөн далайн нэрийн учир”, Ч.Догсүрэн, Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1975 оны №3, 94-95 х.

Зүйрлэл, сэтгэлгээний учир холбогдол”, Ж.Баянсан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Д.Маамын “Газар шороо” роман дах газар гэсэн үг бүхий нэршсэн холбоо үг”, Г.Оюунчимэг, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Мал маллагааны холбогдолтой үг хэллэгийн утгазүйн зарим онцлогоос”, Ц.Эрдэнэбат, “Монгол хэлшинжлэл”, Том 5,27, 1999, Уб., 168-174 х.

Малын зүс заасан үгсийн тухай”, Ч.Батсүрэн, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №3 (215), 2004,

Малын эдэлгээний тоног хэрэгсэл, түүнтэй холбоотой үг хэллэгээр газар усаа нэрлэсэн байдал”, Ч.Батсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Монгол газар усны дэвсгэр нэр дэх хүний эрхтний нэрийн зүйл”, Ч.Догсүрэн, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1974 оны №3, 76-77 х.

Монгол газар усны нэрийн тогтолцооны зарим асуудалд”, Ч.Догсүрэн, Studio Mongolia, 1975 оны боть 2,10, 243-251 х.

Монгол мужааны холбогдолтой нэр томьёо”, Ч:Догсүрэн, “Техник Технологийн мэдээ”, 1974 оны №1,

Монгол нэр томьёо тогтоож ирсэн гол гол зарчим”, О.Адьяа, Нэр томьёо судлал” сэтгүүл, №2, 1999,

Монгол нэр томьёоны ухагдахуун ба нэрийдэл онцллогын ажиглалт”, Д.Сарана, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №1, 78-84 х.

Монгол олон утгат үгийн тухайд”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Монгол орны жоншоор нэрлэсэн газар, тэдгээрийн байршил, нэрийн агуулга”, Ж.Нарангарав, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 149-155 x.

Монгол өвөрмөц хэллэгийг үндэсний сэтгэлгээ хэл соёлын баримт гэж үзэх нь” Ж.Баянсан, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Монгол сан тахилгын судрын төгсгөлийн үг”, Д.Ганболд, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Монгол үгийн утгын давхраат бүтэц”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Монгол хүний нэрийн давтамжийн судалгааны зарим үр дүн” Ц.Сувд, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Монгол хүний нэрийн зүйн хөгжилтийн нийгмийн хүчин зүйл”, Д.Энхбат, МУИС-ийн ОУХДС-ийн Алтан аргамж сэтгүүлийн 1997 оны №1, 62-68 х.

Монгол хүний нэрэнд байгаа орос гаралтай нэрийн судалгааны зарим үр дүн”, Ц.Сувд, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хүний хоч нэрийн утгын тухай”, Д.Бадамноров, “ХоБДС-ийн ЭШБичиг”-ийн 2000 оны №2, 123-125 х.

Монгол хэвшмэл хэллэг дэх хэлц үгийн бүтэц, утга, хэрэглээ”, Ж.Бат-Ирээдүй, Proceedings of the Second Internationa Conference, “Past and Present of the Mongolic peoples”, August 28-30, 2007, Ulaanbaatar, Mongolia, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2009

Монгол хэл шинжлэл дэх утга судлалын чухал байрыг үгүүлэх нь”, Дэлгэрмаа, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №3, 69-75 х.

Монгол хэлний алга хэмээх үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Монгол хэлний гадаад үгийг ангилах нь”, Н.Балжинням, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004, 38-43 х.

Монгол хэлний зарим өвөрмөц хэлцэд хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн, бие физиологийн өөрчлөлтийг тусгасан нь”, Г.Даваажаргал, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №8 (43) 2010;

Монгол хэлний ижил нэр”, М.Базаррагчаа, Хэл зохиол судлал”, ШУА, Уб., 1979 оны №15, 93-104 х.

Монгол хэлний ижил үг үүсэх аргын тухай”, Ш.Баттөгс, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №5 (40) 2008;

Монгол хэлний нэгэн өвөрмөц залгавар бүтээвэр”, Д.Цэрэнпил, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №4 (102) 1990;

Монгол хэлний нэр дэвсгэрлэх ёс”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

Монгол хэлний нэрзүй, түүний утгазүйн судалгааны асуудалд”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Монгол хэлний ойролцоо зэргэдийг утгаар нь ангилах тухайд”, Б.Мөнгөнцэцэг, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №8 (43) 2010;

Монгол хэлний оноосон нэрийн утгалаасын тухай”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн утгазүйн судалгааны асуудалд”, Д.Бадамдорж, “Гурван Эрдэнэ Багшийн Дээд Сургуулийн ЭШБичиг”, 1997 оны №10, 3-4 х.

Монгол хэлний сул үгийн тухай туршин үгүүлэх нь”, Дэлгэрхүү, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №1, 2008,

Монгол хэлний тайлбар тольд нэр томьёог тусгах нь”, А.Янжиндолгор, “Нэр томьёо судлал”, №2, Уб., 1999, 88-91 х.

Монгол хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулах ай”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №4 (102) 1990, 319-328 х.;

Монгол хэлний утга судлалын шинэ шаардлага, хандлага”, Насан-Урт, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Монгол хэлний утга хэмээх үгийн утга учир”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Монгол хэлний үгийн дагалдах утгын тухайд”, Г.Эрхэмбаяр, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хэлний үгийн сан, утгазүйн айн тухай”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (114) 1996;

Монгол хэлний хүн илтгэсэн дагаврын утгас”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Монгол хэлний хүний эшийн холбогдолтой зарим үгсийн тухай”, ОУМЭИХурал”, 3-2% 1977, 216-219 х.

Монгол хэлний хоршоо үгийн тухай товчхон”, Л.Алтангэрэл, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, №2, 1983, Уб.,

Монгол хэлний хэвшмэл үгийн онцлог хийгээд түүний утгын харьцаа”, Чулуу, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №4, 2009,

Монгол хэлний хэвшмэл үгийн соёлын агуулагдахууны асуудалд”, Чулуу, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №6, 75-81 х.

Монгол хэлний тийн ялгалын утгыг ангилах нь”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №1 (…) 1991;

Монгол хэлний тогтвортой холбоо үгийг бие төвт үзэл, бие төвт хэмжигдэхүүний үүднээс судлах нь”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний үг бүтэх ёсны утгазүйн судалгааны асуудалд”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Монгол хэлний үйл төвтэй чөлөөт бус холбоо үгийг бүтэц-утгазүйн хэв шинжээр нь ангилах, түүнийг англиар дүйлгэх асуудалд”, Ж.Баянсан, Ц.Сумьяа, Б.Мөнхбаяр, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний цээр үгийн тухай дөхөм шинжилгээ”, Мөнхбуян, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 5 (35),

Монгол хэлний цээрлэн эерүүлэх ёс, түүний үүрэг, онцлогоос”, Д.Баттулга, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №3 (48), 1976

Монгол хэлний эсрэг нэрийн зүйлээс”, С.Дашцэвэл, “Хэл зохиол судлал”, 1975 оны боть №11, 146-150 х.

Монгол хэлний эсрэг нэрийн тухай”, Д.Банди, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1978 оны №5

Монгол хэлний этгээд үг, хэллэгийн судлал, түүнийг судлах нь”, Л.Эрдэнэсувд, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000, 120-124 х.

Монгол хүний нэрд холбогдох зарим үгийн тухай” Р.Батаахүү, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний үгийн сангийн дархлаа”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монгол хэлний үгийн сангийн нэгжийн утгыг ангилах асуудалд” Д.Бадамдорж, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Монгол хэлний тонгороо үгийн тухай” Ш.Баттөгс, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Монгол хэлний төсөөт нэрийн тухай”, Б.Даваадорж, “ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1988 оны №4, 111-116 х.

Монгол хэлний эсрэг утгат үгийн судлалын тойм”, Богц, “Дунд Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №1, 38, 2010,

Монгол хэлний эсрэг утгатай үгийг судлах асуудалд”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

“Монгол хэлний эсрэг үг бүтэх нэгэн зүйл”, “Р.Батаахүү, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1987 оны №3, 124-132 х.

Монгол хэлний эсрэг үгийн зарим онцлог”, Р.Батаахүү, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1988 оны №4, 105-110 х.

Монгол хэлний этгээд үг, хэллэгийн үүсэр аргын асуудалд”, О.Самбуудорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №18 (178) 2001;

Монгол хэлшинжлэлд монгол хэлний сул үгэнд тооцон байгаа нэгжүүдийн шинж чанар”, П.Бямбасан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003, ;

Монгол хэлэн дэх бүдүүлэг үг хэллэгийн нэгэн онцлог”, А. Батсуурь, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1998 оны №1.134, 145-150 х.

Монгол хэлэн дэх монгол-манж хоршоо үг”, Д.Баасанбат, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Монгол хэлэнд орсон санскрит үг”, Л.Хүрэлбаатар, ОУМЭИХурал, 3-3, 1979, Уб., 268-273 х.

Монгол хэлэнд орсон харь гаралтай үгийн дуудлагын тухай”, Ц.Баярсүрэн, Хэл зохиол судлал, 1977 оны №13, 87-98 х.

Монгол хэлэнд орсон хятад үгийн хэрэглээ”, Д.Бадамноров, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”-ийн 1998 оны №1,134,

Монгол хэлэнд юмсын том жижгийг ялган заах зарим үгийн онцлогоос “, Х.Дэмчиг, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Монгол ярианы хэлний тогтвортой хам хэллэгийн үүргийн ангилал”, Ж.Баянсан, “Монгол ярианы хэл”, Уб., 1996, 77-82 х.

Монголын нууц товчоо дах зарим хэллэгийн учир”, М.Ууганбаяр, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Монголын нууц товчоо ба метафор”, Ж.Лувсандорж, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 31-57 x.

Монголын нууц товчооны нэгэн хэллэгийн учир”, Ё.Жанчив, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Монголын нууц товчоо дах зарим нэр томъёоны утга гарал”, М.Ууганбаяр, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996;

Монголчуудын сэтгэхүй, сэтгэлгээний онцлогийг угсаа, сэтгэц хэлшинжлэлийн аргаар судлах нь”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Д.Нацагдоржийн зохиолын хоршоо үгийн зүйлээс”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1972 оны №9, 189-191 х.

Д.Нацагдоржийн зохиолын үгийн сангаас”, Л.Балдан, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал” сэтгүүлийн 1975 оны №6, 48-49 х., ОУМЭИХурал”, 1977 оны №3-2, 21-27 х.

Нэг хоршоо үг түүний хувилбар, гарлын тухай”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Нэр томъёо оноон тогтоох үндсэн зарчим, арга хэлбэр”, О.Адъяа, “Нэр томъёо судлал” сэтгүүлийн 2000 оны №3, 15-23х.

Нэр томьёог боловсруулахад хуучирсэн үгийг ашиглах нь”, Г.Гэрэлмаа, “Нэр томьёо судлал” сэтгүүлийн 2000 оны №3, 76-79 х.

Нэр томьёог ухагдахууны утгаар тогтоох асуудалд”, Л.Балдан, “Нэр томьёо судлал”-ын 2000 оны №3, 9-14 х.

“Ойролцоо утга бүхий төсөөт үгс”, Б.Идэрбаяр, “УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл”, 1998 оны №2, 79-91 х.

Оноосон нэрийн илэрхийлэх утга”, Д.Энхбат, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (114) 1996; 113-115 х.

Орчин цагийн монгол хэлний бодит нэрийн ерөнхий ба тодорхой тооны зарим жишээ”, Т.Дашцэдэн, “Студиа Монголика”, боть 8, 1971 оны №8, 171-182 х.

Орчин цагийн монгол хэлний давталтын арга, түүний үүрэг”, Ц.Өнөрбаян, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Орчин цагийн монгол хэлний дүр байдал заасан үгийн тухайд”, Г.Гэндэнсүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №45, 1973

Орчин цагийн монгол хэлний нэр томьёо судлалын асуудал”, О.Адьяа, “Стандарт хэмжил зүй” сэтгүүлийн №5, 1998

Орчин цагийн монгол хэлний хоч нэрийн бүтэц утга зүйн онцлог”, Н.Нансалмаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

“Орчин цагийн монгол хэлний хүншүүлсэн нэрийн утгазүйн судалгааны асуудалд”, Б.Даваасүрэн, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Орчин цагийн монгол хэлнээ ижил үг үүссэн тухай” Р.Батаахүү, Ч.Соёлмаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Орчин цагийн монгол хэлэн дэх зарим нэр томъёог дүрэмжүүлэх тухай зөвлөлгөө”, Ма Еин Лианг, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 2,

Өвөрмөц хэлц ба өөр өвөрмөц хэллэгийн ялгаа” Юнь Со Вонь, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,  73-85 х.

Өвөрмөц хэлцийг орчуулах асуудалд”, Л.Чулуунбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Салангид үгийн утгатай үгийн хэлзүйн утга хослох тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1978 оны №1, 36-39 х.,

Тамга, тэмдэг гэдэг үгийг зөв хэрэглэе”, Д.Банди, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1977 оны №1

Танин мэдэхүйн утгазүйн судалгааны зарим асуудал”, Д.Бадамдорж, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Тезаурус ба монгол хэлний судалгааны шинэ парадигм”, Л.Ганчимэг, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Тогтвортой холбоо үгийн утгыг шинжлэн ангилах аргазүйн зарим баримжаа”, Л.Ганчимэг, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Тогтвортой хэллэгийн тользүйн зарим асуудал”, Л.Ганчимэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Тогтвортой хэллэгийн утгын когнитив шинж”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Тогтвортой хэллэгийн утгыг тайлбарлах асуудалд”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Топонимика”, Ч.Догсүрэн, Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1976 оны №6, 76-77 х.

Торгууд, халх хоёр аман аялгууны үгсээр бүтсэн хоршоо үгс”, Ца.Чойдандар, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Уран зохиолын баатарын нэрийн зарим нэг үүргийн тухайд”, Г.Эрхэмбаяр, МУИС-ийн ОУХДС-ийн “Алтан аргамж” сэтгүүлийн 1997 оны №1, 69-76 х.

Уран зохиол дах баатарын хоч нэрийн зарим нэг үүргийн тухайд”, Г.Эрхэмбаяр, МУИС-ийн ОУХДС-ийн “Алтан аргамж” сэтгүүлийн 1997 оны №2, 143-150 х.

Уран зохиолын хэлний үгийн сангийн зарим асуудалд”, Л.Балдан, “Studia Mongolica”-ын 197% оны №3-11, 345-349 х.

Утгын талбайн шинж чанар, жич түүний онолын ба хэрэгцээний үнэ цэнэ”, Д.Цэцэн, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996;

Үг хураангуйлан товчлох асуудалд”, Ч.Энхдалай, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1974 оны №6, 84-86 х.

Үгийн сан баяжих арга замын тухай асуудалд”, Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, Уб., 1986 оны №17, 9-16 х.

Үгийн утга учир”, Б.Ринчен, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал”-ын Эрдэм шинжилгээний бичиг №17 (169), 2001,

Үгсийн утгын аймаграх харьцаа” Д.Цэцэн, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Үгийн утгын зохицох чадамж”, У.Сэлэнгэ, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Үгийн утгын хөгжил хувирлын чухал арга зам – системийн дотоод утгын дахин тохируулалт”, Цэвэрхас, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

Үгийн утга шилжих тухайд”, А.Пүрэвжанцан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Үсэг товчилж үг хураахуй хэмээх”, Н.Доржготов, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Үүсмэл нэрийн бүтэц-утга зүйн асуудалд”, Ш.Туяа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Химийн элементийн монгол нэрсийг латинчилсан монгол нэр болгох тухай үгүүлэх нь”, Алтан-Очир, Ванг Тай Пинг, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №4, 95-103 х.

Хишигтэн ярианы зарим өвөрмөц үгийн утгын тайлбар”, Мөнхтуяа, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №4, 2008,

Хорчин аман аялгуун дах зарим утга зөрөөтэй үгсийг орон нутгийн соёлын үүднээс шинжлэх нь”, Хэхагас, Дундад Улсын Монгол Судлал, № 1, 2009

Хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн сан дахь зарим түүхэн хүмүүсийн нэрийн тухай”, Ц.Сувд, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Хөх судар романы хоршоо үгийн хэрэглээ”, Д.Баасанбат, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Хясан тэнгэрт хуц тавих бөө мөргөлийн үг хэллэг” Г.Гантогтох, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Хэл бичгийн нэр томьёоны тайлбар”, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1979 оны №5, 1980 оны №2, №3,

Хэлний адилтгах утгын бүтцийн бүрэлдэл хийгээд түүний танин мэдэхүйн үндэслэл”, Л.Тугтамбаяр, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

Хэлний нэгжид прагматик утга чухал болох нь”, Д.Энхтүвшин, Н.Туяа, “Орхон Их Сургуулийн ЭШБичиг”, Уб., 1998 оны №1, 32-38 х.

Хэлний үгсийн санг уран зохиолд хэрэглэх асуудад”, Л.Балдан, “Монгол хэлшинжлэл”-ийн 1998 оны №4-26, 14-34 х.

Хэлний хэмнэх эрмэлзлэл монгол хэлэнд хэрэгжсэн тухай цухас өгүүлэх нь”, П.Бямбасан, “ГЭБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1997 оны №1, 44-50 х.

Хэлц үгийг үндэсний утга соёлын баримт хэмээн судлах нь”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн ОУХДС-ийн “Алтан аргамж” сэтгүүлийн 1998 о.ы №2, Уб., 54-72 х.

Хэрлэнгийн сав нутгийн газар усны нэр 17 дугаар зууны хамаг монголчуудын түүх, угсаа судлалын хэрэглэгдэхүүн болох нь”, С.Бадамхатан, “Олон Улсын Монголч Эрдэмтдийн Их Хурал”, 1992 оны №5-1, 90-92 х.

Я.Цэвэлийн “Монгол хэлний товч тайлбар толь-д орсон хятад зээллэг үгсийн тухай”, Хурлад Оюунаа, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Элжигэний газар усны нэр, холбогдох зарим домгийн хамт”, С.Бадамхатан, Г.Лувсан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №44, 1973

Эртний солонгос улсын хаадын цол хэргэм монгол хэлтэй холбогдох тухай”, И Сөн Гюү, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 57-62 x.

Эсрэг үг гэж юу вэ”, Р.Батаахүү, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1989 оны №5, 105-112 х.

Этгээд үг хэллэг”, Ж.Гунаасүрэн, Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1984 оны №5

Англи хэлээр:

Two Eighteenth Century Buryat Glossaries” Larry V.Clark, “Mongolian Studies”, Journal of the Mongolia Society; Volume 3, 1976;

On some Place Names in the Secret History” Kh.Perlee, (transl.by L.W.Moses) “Mongolian Studies” Journal of the Mongolia Society” p. 83-103; Volume IX, 1985-86;

Mongolian Concepts of the Soul” Juriin Bayansan, Mongolian Studies, Journal of the Mongolia Society, Volume 27, 2005,

Mongolian Concepts of the Soul” Juriin Bayansan, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №24 (243) 2005;

Япон хэлээр:

Cultural Exchange by the Mongols, surveyed from Loan Words in Mongolian”, Negushi Nobuki, Mongol-Kenkyu, Journal of Mongolian Studies; No6, 1983

Remarks on some words that mean “evening” in Mongolian” , Hashimoto, Masaru, Studies of Eurasian Languages (CSEL) series, vol.14, Kobe City College of Nursing, 2008, March)

On some Features of Adjective Antonyms in Mongolian”, JIN Shubao, “Bulletin of Japanese Association for Mongolian Studies”, N39, 2009

Dravidian and Altaic parts of the body liver, spleen”, Jaroslav Vacek, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica”  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 7-15 x.

Орос хэлээр:

К вопросу об омонимий”, С.Төмөр-Очир, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

Ê âîïðîñó ïåðåâîäà ñëîâ-ðåàëèé è ôðàçåîëîãèçìîâ” Ä.Äàøäàâàà, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №36, 1971,

Иноязычные слова в монгольском письменном языке”, Н.Балжинням, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Татуировка-особый арготизм”, С.Сүхээ, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №18 (178) 2001

Аффиксальный способ образования монгольских антропонимов”, Сундуева Е.В, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

“Цвета в монгольском языке”, Амаойн. Р, Веффа М, “Олон Улсын Монголч эрдэмтдийн их хурал”, 3-2, Уб., 1977, 15-20 х.

Некоторые исследования личных имен Монголов по хронологическим разразем”, Д.Энхбат, МУИС-ийн ЭШбичиг”, 1995 оны №5,113, 128-130 х.

“Сравнительное изучение Утга чацуу хоршоо үг в монгольском и японском языках”, Канзава Тосо, “Mongolica” 1995  оны боть 6.27, 215-220 х.

Англи хэлээр:

Development of Scientific Terminology in Modern Mongol” By Mary Frances Weidlich, “Mongolian Studies” Journal of the Mongolia Society, Volume 4, 1977,

Mongolian Synonymy and Linguistic Analysis” J.Bat-Ireedui, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №18 (178) 2001;


Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: