Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл-харьцуулсан хэлшинжлэл


By J.Bat-Ireedui

Монгол, дагуур хоёр хэлний ижил гаралтай үгсийн ангилал”, Р.Өлзийдалай, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Монгол, манж, казак хэлний үгийн сангийн зарим онцлогоос”, Г.Буянтогтох, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2 (…) 1992;

Монгол, манж, түрэг хэлний ураг төрлийн зарим нэрийн тухай”, С.Батхишиг, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Монгол манж хэлний нэгэн давхар үгүйсгэлийн тухай”, П.Аюушжав, “Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 1996 оны №2, 127-130 х.

Монгол манж хэлний –ри, -ли дагаврын зарим онцлог”, Д.Бадамдорж, “Хэл зохиол судлал”-ын 1982 оны №16, 129-136 х.

Монгол манж хэлний нэр үг бүтээх ижил төстэй дагаврын тухай”, П.Аюушжав, “Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 1998 оны №4,26, 88-101 х.

Монгол манж хэлний үндсэн тооны нэрийн тухайд”, Э.Мөнх-Учрал, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 119-148 x.

Монгол манж хэлний –чүн дагаврын тухай”, П.Аюушжав, “Монгол хэл шинжлэл” сэтгүүлийн 1998 оны №3, 42-45 х.

Монгол

Монгол өвөрмөц хэлц хийгээд япон өвөрмөц хэлцийн зарим онцлогын тухай харьцуулал”, Эү Хүй Рүнг, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 6 (35),

Монгол, Солонгос, Манж хэлний хөндлөнгийн өгүүлбэрийн өгүүлбэрзүй, түүний бүтэц, хэв шинж”, Чой Дон Гүэн, Б.Пүрэв-Очир, Bulletin IAMS, 1995 оны №2,16, 46-65 х.

Монгол Солонгос хэлний бие гэдэг үгийн тухай”, Сон Ый Мин, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Монгол Солонгос хэлний бие эрхтний нэрийн зарим үгс хоорондын харьцуулалт”, Сой Ый Минь, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Монгол, Солонгос хэлэнд харилцан орсон зарим үгийн тухай”, Квон Сон Хүн, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Монгол түрэг хэлний олон тооны дагаврын гарлын холбооны тухай”, Л.Болд, “ШУАМэдээ”, Уб., 1985 оны №1,

Монгол Түрэг хэлний –раг, -рэг дагаврын гарлын холбооны асуудалд”, Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, Уб., 1982 оны №16, 72-78 х.

Монгол Түрэг хэлний үйл үг бүтээх зарим дагаврын тохироо”, Г.Бадан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974, 129-142 х.

Монгол Түрэг хэлний таван мэдрэхүйн нэршил”, Т.Нямгэрэл, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Монгол Түрэг хэлэн дэх “давцан” гэдэг нь хятад зээллэг үг биш”, Сайнбаяр, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №3, 69-75 х.

Монгол хэл ба алтай язгуурын хэлнүүдийн өвөг язгуур махбод”, Б.Базылхан, “ОУМонголч Эрдэмтдийн Их Хурал”, 1992 оны №5-3, 41-46 х.

Монгол хэл ба манж хэлэн дэх хэдэн ижил гаралтай үйл үгийн тухай”, Дуул, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Монгол Эвэнк хэлний тэмдэг үг үүсгэх дагаврын харьцуулал”, Зүтгэлт, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №5, 2008,

Монгол япон хэлний өгөх оршихын тийн ялгалын харилцаа холбооны асуудалд”, Ц.Амгалан, Алтайка, 2001 оны №1, 162-170 х.

Монгол Япон хэлний тийн ялгалын харьцуулал”, Хас-Эрдэнэ, Соёл Эрдэм Дээд Сургуулийн ЭШБичиг, 1997 оны №1, 4-23 х.

Ойрд аман аялгуу ба турк хэлний ижил язгуурт зарим үгсийн тухайд”, Н.Гэрэлмаа, МУИС-ийн Магистрантын Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл” №2, 2004

Орчин цагийн монгол ниппон хэлний үгийн сангийн зарим онцлог”, Ц.Эрдэнэбат, “Соёл Эрдэм Дээд Сургуулийн ЭШБичиг”-ийн 1999 оны №2, Уб., 198-202 х.

“Орчин цагийн монгол, түрэг хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулга”, Б.Базылхан, “Шинжлэх Ухаан Академийн Мэдээ”, 1988 оны №1, 23-33 х.

Орчин цагийн монгол хэлэнд буй түрэг хэлний үгийн сангийн элемент, түүний үүрэг”, Л.Болд, “ОУМЭИХурал”, Уб., 1985 оны №4-2, 530-536 х.

Орчин цагийн түрэг, монгол хэлний задлаг бүтэц ба үйлийн цагийн хэлбэр”, М.Ууганбаяр, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Орчин цагийн түрэг, монгол хэлний хязгаар чанар ба ерөнхий болц”, М.Ууганбаяр, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Солонгос, Манж, монгол хэлний хөндлөнгийн оруулбар өгүүлбэр хийгээд хүсэл зоригийн утгатай өгүүлбэрийн харьцаа”, Чой Дон Гүэн,  “Altaica”, N18, 2001, 53-69 x.

Солонгос, манж, монгол хэлний угсаа гарлын судалгаа”, Чой Ги Хо, “Эрдэм шинжилгээний хурал”,  2000, 96-117 х.

Солонгос Монгол хэлний нэрийн туслах li, япон хэлний нэрийн туслах nо, монгол хэлний харьяалахын тийн ялгалын нөхцөлийн харьцуулал”, Ким Хаг Сон, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №18 (178) 2001;

Солонгос хэлэнд орсон зарим Монгол үгийн тухай ажиглалт”, Квон Сон Хун, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Түрэг монгол хэлний биеийн төлөөний нэрийг тогтолцооных нь үүднээс харьцуулан судалсан нь”, Л.Болд, Хүмүүнлигийн Ухааны Их Сургуулийн ЭШБичиг”, 1999 оны №2, 99-118 х.

Уйгар урианхай хэлний тийн ялгал”, Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, Уб., 1987 оны №20, 58-67 х.

Халимаг хэлний тэмдэг үйл үгийн хэлбэрийн утга чадамжийг шинжлэх нь”, Гэгэдэнэ, Сиу Хува, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

Эвенк хэлний үйл үгийн хэв”, Зүтгэлт, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №3, 69-75 х.

Япон Монгол хэлний үйл үгийн хэвийн харьцуулал”, Гуваны Хува, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №4, 63-70 х.

Япон, монгол хэлний үйлдүүлэх хэв”, Г.Жамбалсүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974, 153-180 х.

Япон монгол хэлний үйлдэгдэх хэвийг харьцуулах нь”, Л.Энхсайхан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Япон нэрийг зөв ойлгож бичих тухайд”, Ц.Онон, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Япон хэл үзэж буй монгол хүний нийтлэг гаргадаг тийн ялгалын зарим алдаа”, Ц.Онон, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Япон хэлний зарим дагаврын тэгтэрлэг шинжийг монгол хэлний тийн ялгалтай харьцуулан үгүүлэх нь”, Эү Күй Рүн, “Дунд Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

“Япон хэлний үг хэрэглээний зарим онцлог ба түүний монгол орчуулгын тухай”, Боо Манлианг, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №3, 82-85 х.

Япон хэлний үйлдэгдэх хэв буюу үкэми-г орчин цагийн монгол хэлний үйлдэгдэх хэвтэй харьцуулах нь”, Д.Нямаа, М.Саяака, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Англи хэлээр:

“A Korean Loanwords in Mongol?”, William V.Rozycki, Mongolian Studies, Journal of  Mongolia Society; Volume XIII, 1990, p.143-153

Mongol and Jurchen Words in a Middle Korean Text”, Karl A. Krippes, Mongolian Studies, Journal of The Mongolia Society; Volume 15, 1992, p.97-111;

Орос хэлээр:

Исходный падеж в монгольском языке в сопоставлений с японским послелогом кара”, Г.Жамбалдорж, “Хэл зохиол судлал”, Боть 12, 161-176 х., “МУИС-ийн ЭШБичиг”, 1975 оны №50, 67-79 х.

Страдательный залог в японским и монгольском языках”, Г.Жамбалсүрэн,”Studia Mongolica”, 1975 оны боть 2-10, 252-257 х.

Система частиц в бурятском и дагурском языках”, Бадагаров.Ж.Б, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Монгол харьцуулсан хэлшинжлэл

By J.Bat-Ireedui

Однокорневые слова в монгольском и тюркском языках”, Б.Базылхан, “Олон Улсын Монгол Эрдэмтний Их Хурал”, Ш-3, 1979 оны №3, 123-129 х.

Пракорневые элементы в монгольских и других алтайских языках”, Б.Базылхан, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1991 оны №1, 20-24 х.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: