Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл-тользүй


By J.Bat-Ireedui

Академич Ц.Дамдинсүрэнгийн гурвантаа мэдээлсэн нэгэн толь бичиг”, Ц.Батдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Гирдбазарын зохиосон Төвд-Монгол толийн тухай”, Л.Чулуунбаатар, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №1, 2, 81,82, 1983

Зүрхэн тольтын тайлбар” дах амин үсэгийн тухай ойлголт”, Д.Цэрэнпил, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Ибн муханны толийн хувилбарууд”, Г.Цэцэгдарь, Bulletin IAMS, 2000 оны №1,25, №2,26, 75-80 х.

Монгол толь бичигт үгийн утгыг тайлдаг утгазүйн үндэслэл”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хэлзүйн сураг зангийн толийн дагавар үгийн салбар толь”-ийн цогцлолт”, Б.Чулуун, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №2, 2009,

Монгол хэлний толь бичгийн тухай”, Ё.Баярсайхан, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1984 ,

С.Шагжийн “Монгол үсгийн дүрмийн тол бичиг”-ийн үндсэн онцлог, баримталсан зарчим” Ш.Чоймаа, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Тодорхой толь” хэмээх хэлзүйн бичиг дэх нэрийн тийн ялгал”, Г.Энхтуул, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Тодорхой толь”-ийг зохиосон Сумадираднаа (Лувсанринчен) –гийн (1821-1907) дуун ухааны бзүтээлийн товч”, Г.Энхтуул, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Толь бичгийн хөгжлийг үечлэх асуудалд”, Ц.Өнөрбаян, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Цэвэлийн толийн тухай тэмдэглэл”, Ц.Дамдинсүрэн, “Studia Mongolica”,  Уб., 1975 оны №3-11, 354-357 х.

In English:

Charles Bawden, Mongolian-English Dictionary” Reviewed by Paul Buell; “Mongolian Studies Journal of the Mongolia Society”, Volume 20, 1997; p.140-144;

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: