Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл – нийгэм, сэтгэлгээ


By B.Ireedui

Амьтдын хоорондын дохиоллын зарим асуудалд”, Ю.Мөнх-Амгалан, Ц.Хайдав, “Ардын эмнэлгийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл”, 1981 оны №7, 14-22 х.

Би төвт үзлийн мөн чанар, онцлог”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Бичгээ сэргээх учир”, Чой.Лувсанжав, “Үнэн” сонины 1990 оны №132

Завсарын түвшид”, М.Базаррагчаа, “Сурган хүмүүжүүлэгч” сэтгүүлийн 1981 оны №6, Уб., 107 т.

Зөвлөлт Холбоот Улсын хэлний талаар явуулсан бодлого дах Монгол туургатны байр суурь”, Арай Юкиясү, Proceedings of the First International Conference, “Past and Present of the Mongolic peoples”, December 22-23, 2006, Ulaanbaatar, Mongolia, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2008

Зүйрлэл бол танин мэдэхүй, сэтгэлгээний онцлогийн тусгал болох нь”, Ж.Баянсан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996;

“В.Л.Ленин хэлний соёлын тухай”, Ю.Мөнх-Амгалан, “Соёл урлаг”, 1984, №2, 59-62 х.

Монгол бичгийн хэл”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1980 оны боть 7/15, 48-51 х.,

Монгол зар сурталчилгааны хэлний тухай асуудалд”, Ж.Бат-Ирээдүй, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,  44-48 х.

Монгол хэл”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1982 оны боть 16, 3-5 х.,

Монгол хэл Өвөр Монголд”, Холоупкова, Л. Шинжлэх Ухаан Амьдрал, 1984 оны №6

Монгол хэл уран зохиолын судлал”, Шинжлэх Ухааны Мэдээ”, П.Хорлоо, 1971 оны №4, 42-46 х.

Монгол хэлнээ амьтныг үнэлэх монгол сэтгэлгээ туссан нь”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Монгол хэлэн дэх хүний сэтгэлийн байдал заасан синтаксемийн тухай”, Ю.Мөнх-Амгалан, Б.Чулуундорж, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1984 оны №5, 51-53 х.

Монгол ярианы хэлний судалгааны байдал”, Иү Рүнг, ӨМИС-ийн Эрдэм Шинжилгээний сэтгүүл, №115, 2004

Монголчууд юмны өнгө зүсийг хэрхэн нэрлэж сурсан бэ?”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

Нүүдэлчин малчдын сэтгэлгээнд хийсэн нийгэм хэлшинжлэлийн зарим судалгаа”, Ц.Сүхбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Орчин үеийн хэлний шинжлэлийн үндсэн асуудлуудыг шүүмжлэн хэлэлцсэн нь”, Т.Пагва, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №11 (134) 1998;

Соёл ба нийгмийн харилцаанаас хэлний бүтэцэд үзүүлсэн нөлөө”, Цэвэрхас, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Төв Азийн нүүдэлчдиын соёл иргэншил ба тэдгээрийн хэлэн дэх хамтын элементүүд”, Б.Даваадагва, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №4, 19-21 х.

Унаган хэлтний монгол хэлний сурах бичиг ямар байвал зохих вэ”, Ж.Баянсан, “Бага дунд сургуулийн сурах бичгийн хэл найруулга”, Хэвлэн нийтлэлийн мэдээ”, 1999 оны №7, 18-22 х.

Утга зохиолын хэлний хэм хэмжээ”, Ш.Барайшир, “Үнэн”, 1973 оны №302, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1972 оны №2, 70-72 х.

Үг хэллэгийг зөв хэрэглэхийн учир”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1972 оны №3, 77-79 х.

Үндэстний хэлээ хэрхэн цэвэршүүлэх асуудалд”, М.Тогтох, Тогоо, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №3, 2008,

Халимаг хүмүүс “Монгол” гэдэг нэрийг сонсоод юу боддог вэ? 1990 оноос хойш Бүгд Найрамдах Халимаг Ард Улст хэлний талаар явуулсан бодлогоос”, Арай Юүкиясү, Proceedings of the Second Internationa Conference, “Past and Present of the Mongolic peoples”, August 28-30, 2007, Ulaanbaatar, Mongolia, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2009

Халимаг бичгийн хэл зөвлөлт төрийн үед хөгжсөн нь”, И.К.Илишкин, “Studia Mongolica”, 1971 оны боть 8, 297-307 х.

Харилцааны онол, орчуулга”, Я.Хишигт, Ж.Баянсан, Орчуулах Эрдэм, 1989 оны №6, 9-13 х.

Хошин ярианы зарим онцлог”, Р.Батаахүү, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1982 оны №2,

Хүний хэлийг их бага үндэстэн гэж ялгалгүй адилхан хөгжүүлье”, Ш.Лувсанвандан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2, 9-10 х. 1992;

Хүний хэлэнд байгаль, нийгмийн юм үзэгдэл үлгэр нь болсон нь”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны боть 15, 15-22 х.

“Хүний эрх чөлөөг хэвлэлийн эрх чөлөө хязгаарлана”, Ш.Одонтөр, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Хэдэн үеэ бүрэлгэх хэлний гамшиг”, Ц.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №14 (151), 1999,

Хэл бичиг, утга зохиолын тулгамдсан асуудал”, П.Хорлоо, Шинжлэх Ухаан Мэдээлэл”, 1987 оны №2, 12-15 х.

Хэл дохионы тогтолцоо болох нь”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1975 оны боть 10, 21-31 х.

Хэл, соёлын харьцаа хамаарлын асуудалд”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №3 (215), 2004,

Хэл түүний нэгжүүдийн хувирах, тогтох тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1976 оны боть 4-12, 77-83 х.

Хэл хийгээд соёл, тэмдэг, мэдээ зангийн ухагдахууны харьцаа холбоог үгүүлэх нь”, Ван Хуа, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №5, 2009,

Хэл, хэлэх хоёрын учир”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1973 (1971) оны боть 1-9, 22-28 х.

Хэлбэр ба утгын хөрвөл”, М.Базаррагчаа, “Монгл судлал”, 2005, №24, 243, 5-19 х.

Хэлшинжлэлд хийсвэрлэх аргын холбогдох нь”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1972 оны боть 9, 15-18 х.

Хэлний боловсролыг эрхэмлэхийн учир”, Ш.Барайшир, “Үнэн” сонин, 1971 оны №209,

Хэлний засаглал хэрэгтэй байна”, Ц.Базаррагчаа, МУИС-ийн ОУХДС-ийн “Алтан аргамж” сэтгүүлийн 1998 оны №2, 7”-79 х.

Хэлний өнгөн бүтэц, гүн бүтцийн тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1978 оны боть 5-13, 55-60 х.

Хэлний талаарх төрийн бодлого гэж юу вэ?”, Ц.Шагдарсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Хэлний төрийн бодлого хийгээд хэлний хөгжилт хувиралт”, Сенамжил, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

“Хэлний хийсвэрлэн сэтгэх аргыг хөгжүүлье”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1982 оны боть 16, 6-8 х.

“Хэлэх бичих хоёр”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1984 оны №1, 106-107.

Шинжлэх Ухаан техникийн хувьсгалын үед хэл шинжлэл улам хүчтэй хөгжих нь”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1982 оны боть 7/15, 44-47 х.,

Эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүнийг үзэх монголчуудын энгийн сэтгэлгээний онцлогийг зүйр, цэцэн үгийн хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан тайлбарлах боломж”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

“Ф.Энгельс ба хэлшинжлэлийн зарим асуудал”, Ю.Мөнх-Амгалан, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1984, №2, 252, 65-66 х.

Эрхэмлэн дээдлэх эх орон, адлаж үл болох ариун соёл”, Т.Дашцэдэн, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Эсрэгцлийн байгаль, нийгэм, сэтгэхүй, хэлний мөн чанарын тухай”, Р.Батаахүү, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1989 оны №5, 91-100 х.

Эх бичгийн хэлээр шударга уншиж, сайн бичиж сурха тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны боть 15, 39-45 х.,

Эх хэл юүгээ эрхэмлэе”, Чой.Лувсанжав, “Үнэн” сонин 1988 оны №179

Эхээ үзэх монгол сэтгэлгээний онцлог”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: