Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл – найруулахзүй


Монгол хэлшинжлэл – найруулахзүй

By J.Bat-Ireedui

“Байгаль ба хүүхэд” номын хэл найруулга”, Г.Ловор, Бага, дунд сургуулийн сурах бичгийн хэл найруулга”, ХНТ Мэдээлэл, №7, 1999, 62-66 х.

“Дунд сургуулийн 9 дүгээр ангийн монгол хэлний сурах бичгийн хэл найруулгын тухай”, Д.Бадамдорж, “Бага, дунд сургуулийн сурах бичгийн хэл найруулга”, Хэвлэн Нийтлэх Төвийн Мэдээлэл” сэтгүүлийн 1999 оны №7, 35-37 х.

“Метоним метафор хэмээх ойлголт ба эхийг унших ерөнхий загварын нэгэн жишээ”, М.Ууганбаяр, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монгол захидал бичих тухай өгүүлсэн нэгэн дурсгал бичиг”, Ц.Баярсүрэн, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1988 оны №3

Монгол улс дах найруулга зүйн байдлаас шинжлэх нь”, Х.Галсан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Монгол утга зохиолын хэлний хэлзүйн хэм хэмжээг сонины хэл найруулгад баримтлахын учир холбогдол”, Э.Пүрэвжав, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

“Монгол хэлний албан бичгийн хэл найруулга” С.Батбаатар, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Монгол хэлний дүрслэх ба дууриах үгсийг уран сайхны эхийн найруулгад хэрэглэсэн онцлог”, Б.Пүрэв-Очир, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

Монгол хэлний  үгзүйн найруулгын зарим асуудал”, Г.Буянтогтох, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Найруулга зүйг хэлшинжлэлийн үүднээс тодоройлох асуудалд”, Г.Сүхбат, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Найруулгад эрхэмлэх ёсон”, Ц.Сүхбаатар, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Д.Нацагдоржийн зохиолын хэл найруулга”, М.Базаррагчаа, Сурган Хүмүүжүүлэгч”, Уб., 1973 оны №2, 74-82 х.

Д.Нацагдоржийн өгүүллэгийн өгүүлбэрий найруулга”, М.Базаррагчаа, “Д.Нацагдоржийн уран бүтээлийн тухай”, Уб., 1978, 93-104 х.

Нэгэн орчуулгыг редакторлах үед ажиглагдсан зүйл”, Орчуулагчдын Эвлэл, 1986 оны №4, Уб., 40-43 х.

Орон байрын утга, түүний хэл найруулга””, З.Ганболд, “УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл”, 2000 оны №4, 102-104 х.

Орон нутгийн зарим сонины хэл найруулгын талаар”, Найруулга зүй ба орчуулга”, Хэвлэн Нийтлэх Төвийн Мэдээлэл, 2000 оны №2, 9-16 х.

Өнгөөр дүрслэх эрдэм”, Ц.Сүхбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Өнөөгийн монгол сонины хэл найруулгын учир дутагдал”, Ч.Чойсамба, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1998 оны №13,139, 287-297 х.

Сонины гажигтай хэллэг ба зарим нэр томьёо”, С.Лочин, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Сонины хэл найруулгад харь үгийн үүрэг”, С.Мөнхсайхан, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Сонины хэл найруулгын бүтэц, тогтолцооны асуудалд”, Л.Балдан, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Сонины хэл найруулгын зарим онцлог”, Ц.Сүхбаатар, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №32, 1973

Уран сайхны эхийн найруулга дах байдал шинжийн харшуулал”, Б.Пүрэв-Очир, Л.Цэрэнчимэд, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Уран сайхны эх дэх бодит бус орон зайн эсрэгцэл”, Л.Цэрэнчимэд, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Утга зохиолын хэм хэмжээг баримтлахын учир”, Ш.Барайшир, Б.Мөнхтүвшин, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Утгыг урлахуйн учир хийгээд сонины хэл найруулга”, Ц.Эрдэнэбат, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Үгийн сангийн найруулгын нэгэн зүйл”, Р.Батаахүү, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1987 оны №3, 129-132 х.

Харьцангуй утга, байр, түүний хэл найруулга”, З.Ганболд, “УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл”, 1999 оны №3, 48-50 х.

Хүмүүс сонины нэгэн дугаарт найруулгазүйн үүднээс хийсэн судалгааны зарим дүн”, Л.Болд, “Хэлний соёлын тулгамдсан асуудлууд”, ШУА, ХЗХ, №1, 2002,

Хэлний шугаман бус чанарын тухай”, Г.Сүхбат, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №5 (40) 2008;

Яриа илтгэлд үзүүлэх дүрст хэлний үйлдэл”, Тунгалаг, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 4,


Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: