Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл-зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл


By J.Bat-Ireedui

Адууны нас, шүд, өнгө зүсэм, онцлог шинж чанар заасан үгсийг францаар орчуулах нь”, Г.Буяннэмэх, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Академич Б.Я.Владимирцов монгол Шидэт хүүрийн үлгэрийг орос хэлэнд орчуулсан талаар зарим дүгнэлт санал”, Н.Балжинням, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

“Англи-Монгол хоёр хэлний тусгайлан асуух өгүүлбэрийг харьцуулсан нь”, С.Уранчимэг, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1984 оны №3,87. 119-126 х.

“Англи-Монгол хэлний зарим хам бүтцийг харьцуулсан нь”, С.Уранчимэг, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1983 оны №1,2, 81,82, 101-106 х.

Англи, монгол хэлний холбоо үгийг харьцуулан судлах нь”, Ц.Гомбосүрэн, “Гадаад хэлнээс орчуулах нь”, 1997 оны №2, 27-29 х.

“Англи монгол хэлний ижил үгс”, Д. Баасандорж, “Ховдын багшийн дээд сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”-ийн 2000 оны №9, 41-45 х.

“Англи монгол хэлний үйлээс нэр үүсгэх ёс, түүнийг харьцуулан үзэх нь”, Л.Чулуунбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Бүтэц, хамаарал (structure and dependency) –ыг монгол-англи хэлний орчуулгад ашиглахын учир холбогдол”, Ц.Отгонсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Гадаад хэл сурахад эх хэлний нөлөө”, Б.Хэнмэдэх, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №41, 1972

Герман хэлний einem honig ums maul (oder um den bart) schmieren гэх нэгэн хэлцийг орчуулах тухай”, Ч.Бямбаханд, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

“Н.В.Гоголийн амьгүй албат нар зохиол монголоор орчуулагдсан нь”, Н.Энхбаяр, “Орчуулах эрдэм”, 1986 оны №4, 101-107 х.

Ц.Дамдинсүрэнгийн дорны орчуулга”, Л.Хүрэлбаатар, -Утга зохиол судлал”, Уб., 1994, 40-51 х.

Даяаршил: төрөлх хэл ба гадаад хэл”, О.Адъяа, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Зая бандидын монгол орчуулга”, Л.Хүрэлбаатар, “Тод үсэг судлалын зарим асуудал”, Уб., 1999, 100-111 х.

Мал аж ахуйн тухайт монгол ардын зүйр цэцэн үгийг хятадаар оноон орчуулах хийгээд түүний аргууд”, Л.Солонго, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монгол Англи хоёр хэлний тусгайлан асуух өгүүлбэрийг харьцуулсан нь”, С.Уранчимэг, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Монгол Англи хэлэн дэх нэгэн зүйлийн эсрэгцсэн утгын онцлог”, Г.Болормаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Монгол Вьетнам хэлний энгийн өгүүлбэрийг харьцуулсан зарим онцлог”, Ц.Сүхбаатар, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

“Монгол Казак хэлний ижил язгуурт үгс”, Б.Базылхан, Хэл зохиол судлал, 1976 оны №12, 41-45 х.

Монгол Казак хэлний үгийн сангийн харьцааны асуудалд”, Б.Базылхан, “Хэл зохиол судлал” Уб., , 1977 оны №13, 31-77 х.

Монгол Орос хэлний чөлөөт холбоо үг”, Ч.Зээнямбуу, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монгол Төвд хоёр хэлний тийн ялгалын хэлбэрийг харицуулан ажиглах нь”, Жалсан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000, 20-27 х.

Монгол Хятад хос хэлний харилцаан дунд гарсан хэлний чадамжийн хувиралын тухай”, С.Хичээлт, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №3, 5-15 х.

Монгол хятадын нэр томьёо оноох зарим асуудал”, Ц.Базаррагчаа, “Монгол хэлшинжлэл”, 1999 оны №5, 27, 208-215 х.

Монгол хэлнээс Энэтхэг, европ хэлнээ орсон зарим үгийн тухайд”, Г.Буяннэмэх, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Монголын нууц товчооны нэгэн хэлцийн англи орчуулгын асуудалд”, Д.Отгонтуяа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Монголын нууц товчооны нэгэн хэлцийн орчуулгын тухайд”, Д.Отгонтуяа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монголын Юань гүрний үед хятад хэлэнд орсон монгол үг хэллэг”, Я.Ганбаатар, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996;

Орос монгол хэлний генитив тийн ялгалын учир”, Ц.Цэдэндамба, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

“Орчуулгад олны утгыг илэрхийлэх нь”, Б.Чулуундорж, “Орчуулах эрдэм”, 1982 оны №3, 28-30 х. , “Орчуулгын тухай өгүүллүүд”, №1, 1996, 67-70 х.

“Судрын аман орчуулга”, Л.Хүрэлбаатар, МУИС-ийн ЭШБичиг”, 2000 оэы №15.153, 159-174 х.

“Учир шалтгаан, үр дагаврын заасан утгыг герман ба монгол хэлээр илэрхийлэх арга хэлбэрийг харьцуулан судалж буй ажлаасаа өгүүлэх нь”, С.Алимаа, МУИС-ийн ОУХДС-ийн Алтан аргамж” сэтгүүлийн 1997 оны №1, 15-23 х.

Үг бүтэх ёс”, Ц.Гомбосүрэн, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Үгийн томьёололын тухай үгүүлэх нь”, Наранцэцэг, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №2, 2009,

Хятад монгол хэлний олон үйл үгтэй өгүүлбэрийн онцлог”, Ч.Таамаа, М.Алтанцэцэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Хятад хэлний төв аялгууны авианы галигийг монгол кирилл үсгээр галиглах асуудалд”, Ц.Ганбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Хятад хэлний туслах үгийг монголоор орчуулах нь”, Ц.Базаррагчаа, Хоу Вань Жуан,  Уб., 1995

Хятад хэлэнд орсон монгол үгс”, Ц.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Хятад хэлэнд орсон монгол үг” Я.Ганбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Хятад хэлэнд орсон сяньби үг”, Я.Ганбаатар, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Хятад хэлэнд орсон хятан үг” Я.Ганбаатар, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Франц, монгол хэлний нэр үгийн тоог товч харьцуулсан нь”, Г.Буяннэмэх, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №50, 1974

Орос хэлээр:

О некоторых путях передачи множестьенности при предачи с русского на монгольский язык”, Б.Чулуундорж, “Намын Дээд Сургуулийн ЭШБичиг”, 1978 оны №10, 38-41 х.

Об одном  способе выражения значения множественности в монгольском языке”, Б.Чулуундорж, “Хэл зохиол судлал”, №15, Уб., 1979, 156-161 х.

Лексикализация аналитических форм в монгольском и тибетском языках”, Б.Даваасүрэн, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Семантика беспредложных форм творительного падежа в современном русским языке и их соотествия в монгольским языке”, Д.Аюуш, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1983 оны №3,83

Вопрос о семантике падежа”, Д.Аюуш, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1983 оны №3,83, 85-100 х.

Аффиксальные морфемы в монгольском и казакском языках”, Б.Базылхан, Studia Mongolia, 1986 оны №10.18, 154-165 х.

Специфические особенности Баян-Улгейского говора Казаксого языка”, Б.Базылхан, Studia Mongolia, 1987 оны №16,20, 38-41 х.

К вопросу о сопоставительном анализе глаголов движение в русском и монгольском языках”, М.Лувсандорж, УБДС-ийн ЭШЗАБичиг, Уб., 1981, №17, 123-130 х.

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “Монгол хэлшинжлэл-зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл

  1. yun horogloo toolson yum bee netees medeelel haigaad yawj bhd nomiig ni olj unsh ingeed bgaamuu ter muu nomiin sanch chn oodoos bhgui ingeed bn lee za

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: