Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл – баймж судлал


Монгол хэлшинжлэл-баймж судлал

By J.Bat-Ireedui

Баймжийн айн утгазүйн асуудалд”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №4 (110) 1995; 62-71 х.

О.М.Ковалевскийн бүтээлд баймж утга тусгагдсан нь”, Ю.Мөнх-Амгалан, Орхон ИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг-ийн 2005 оны № 6, 30-32 х.

И.Я.Шмидтээс монгол хэлний баймж утгыг ангилсан тухайд”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Монгол хэлний аяа, хөөрхий хэмээх хоёр баймж үгийн уран сайхны эхийн найруулга дах хэрэглээ, утга, үүрэг”, Б.Пүрэв-Очир, Б.Ганчимэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монгол хэлний баймж утга бүхий дагавар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “Ерөнхий боловсрол”, 1993 оны №1,3, 27-33 х.

Монгол хэлний бодит баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114) 1995;

Монгол хэлний бодит баймж чанар илэрхийлэх оруулбар хэлбэрүүд”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996; 54-65 х.

Монгол хэлний бололцоот баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1995 оны №3, 137, 30-42 х.

Монгол хэлний зайлшгүй баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1995 оны №4, 138, 63-76 х.

Монгол хэлний захиран хүсэх баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1997 оны №1, 143, 61-71 х.

Монгол хэлний таамаглах баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1996 оны №1, 139, 16-33 х.

Монгол хэлний төвийн баймж утгыг тогтолцооны онолын үүднээс авч үзэх нь” Ю.Мөнх-Амнгалан, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122), 56-61 x.

Монгол хэлний өгүүлбэрийн захын бүтэц”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний үгүйсгэх баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997; 53-67 х.

Монгол хэлний үнэлэх баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “Монгол ярианы хэл”, 1996, Уб., 53-76 х.

Монгол хэлний үнэн магадлалгүй баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1996 оны №3, 141, 71-76 х.

Монгол хэлний үнэн магадлалт баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСХүрээлэнгийн “Эрдэм шинжилгээний бичиг”-ийн 1995 оны №5, 113, 43-50 х.

Монгол хэлний хүсэх баймж чанар”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1996 оны №4, 142, 60-66 х.

Монгол хэлний хүүрнэх өгүүлбэрийн нэгэн баймж утгын тухай”, Б.Рагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Монгол хэлний юм гэдэг үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, “Монгол ярианы хэл”, 1996, Уб., 28-52 х.

Монгол хэлэн дэх хүний сэтгэлийн байдал заасан синтаксемийн тухай”, Б.Чулуундорж, Ю.Мөнх-Амгалан, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1984 оны №5, 51-53 х.

Монгол хэлэнд далд санаа илэрхийлэх зарим өвөрмөц арга”, Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1997 оны №2, 144, 72-79 х.

Ku  хэмээх баймжийн утгалбарын гарал” М.Базаррагчаа, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

Орчин цагийн Монгол хэлний баймжийн айн судлалын товч тойм”, (1831-1997) Ю.Мөнх-Амгалан, “ШУА-ийн Мэдээ”, 1997 оны №3, 145, 46-67 х.

Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн айн тогтолцоо” Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн айн төвийн тогтолцоо”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997; 62-70 x.

Үйлт нэр баймж утга илтгэх нь”, С.Саруулцэцэг, МУИС-ийн Магистрагнтын Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №2, 2004

Хуульзүйн эхэд баймж чанар илрэх нь”, Ю.Мөнх-Амгалан, Х.Сувд, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Монгол хүний дохионы хэлийг ангилах тухай асуудалд”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Үйлт нэр баймж утга илтгэх нь”, С.Саруулцэцэг, Магистрантуудын Шилдэг бүтээлийн эмхэтгэл”, 2003, №1, 50-53 х.

Эргэлзэх баймж чанарын судалгааны товч тойм”, Ю.Мөнх-Амгалан, С.Оюунгэрэл, МУШУТИС-ийн Хүмүүнлигийн Ухааны Салбар, Философи, соёл судлал, 2004 оны №4, 60-65 х.

Орос хэлээр:

Предположительная модальность в современном монгольском языке”, Ю.Мөнх-Амгалан, Орхон Их Сургуулийн ЭШБичиг, 2002 оны №3, 73-88 х.

Центральная система категории модальности в современном монгольском языке”, Ю.Мөнх-Амгалан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Англи хэлээр:

The Modal Category of Modern Mongolian” Monggolhak (Mongolian Studies) Journal of The Association for Mongolian Studies. Korea, Seoul, Vol.16. pp.157-185;


Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: