Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл авиазүй, нутгийн аялгуу


МОНГОЛ ХЭЛШИНЖЛЭЛ АВИАЗҮЙ, НУТГИЙН АЯЛГУУ СУДЛАЛ

By J.Bat-Ireedui

Авиа үсгийн бэлгэдэлт чанарын тухай”, Ц.Оюун, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Авиа үсэг хоёр”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1980 оны №3, 36-41 х.

Авианы урдатгалын аргыг ангилан судлах нь”, Өлзийдалай, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №4, 2009,

Ар хорчины яриан дах онцгой хэл хэллэгийн тухай”, На.Гончигсүрэн, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №4, 2009,

Баримтлах дуудлага үгүй бол баримжаа авиа ч гавихгүй дээ”, Лха. Соёлхурц, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Баруун халхын аман аялгууны тухай нэгэн тэмдэглэл”, В.Энхболд, “УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл”, 1998 оны №2, 148-151 х.

Баяд аялгуу, аман зохиол судлалын зарим үр дүн”, Л.Балдан, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”-ын 1974 оны №3, 22-29 х.

Баядын аман аялгуу, зан үйлийн зарим онцлогоос”, Н.Балжинням, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

“БНМАУ дах ойрад аялгууны эгшгийн хөгжлийн асуудалд”, Д.Бадамдорж, МУИС-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бичиг”, №3, 87, Уб., 1984, 55-67 х.

Д гийгүүлэгч балархай эгшигтэй хэрхэн байрлах вэ”, М.Базаррагчаа, УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”-ийн 1981 оны №1,14, 99-100 х.

Дагуур хэлний гийгүүлэгчийн ижилшлийг үүсгүүр авиа судлалын онолоор судалсан урьдчилсан үр дүн”, Эндрю Шимүнек, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Дархадын аман аялгууны урт эгшгийн үүслийн тухай”, Цэ.Шархүү, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Дархадын аман аялгууны урт эгшиг, тэдгээрийн гарал үүслийн тухай товч тэмдэглэл”, Д.Төмөртогоо, Хэл зохиол судлал, 1967 оны №4-3, 196-203 х.

Дундач үзлийн үүднээс монгол хэлтний авианы тогтолцоог судлах нь”, Ж.Санжаа, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Дээд монгол аман аялгууны үйлийн тоочин үгүүлэх төлвийг үгүүлэх нь”, Оюунцэцэг, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2008,

“Дээд Монголын аман аялгууны судалгааны тойм”, Оюунцэцэг, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Завханы сартуулын салбар аман аялгууны авиазүйн зарим онцлогоос”, Я.Баатар, “Хэл зохиол судлал” сэтгүүлийн 1982 оны №16, Уб., 137-142 х.

Зөв дуудах зүйн үндсэн асуудал”, М.Базаррагчаа, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1977 оны №4, 67-72 х.

Монгол бичгийн дурсгалуудад авианы ижилшил, уруулшил, гийгүүлэгчийн сугарлыг тусгасан нь”, Д.Төмөртогоо, Хэл зохиол, 1969 оны №6:5, 79-82 х.

Монгол бичгийн хэлний авиа үүсэх зүйн судалгааны асуудалд”, Д.Бадамдорж, ХоБДС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, 1988 оны №4, 87-100 х.

Монгол бичгийн хэлний урт эгшгийн үүсэл гарлын тухай шинэлэг санал”, Ж.Санжаа, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Монгол төрлийн хэл аялгуунд ч, ш-ээр авиалж байгаа үзэгдэл”, Меи Хува, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №4, 2008,

Монгол үйл үгийн язгуур, үндэс дэх авиа дууриах авиа”, М.Халтод, ОУМЭИХурал, 1973 оны 2-2, 194-199 х.

Монгол хүний дуудах ёс”, М.Хуйлдар, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2 (…) 1992;

Монгол хэл аялгууны авиалбарын бүрэлдэхүүн, тогтолцоо”, Г.Батзаяа, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №5 (40) 2008;

Монгол хэлний авиа зохицох тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1975 оны боть 2,10, 9-14 х.

Монгол хэлний авиалбарын тэг хувилбар”, “Studia Mongolica” 1986 оны №10,18, 184-205 х.

Монгол хэлний агшилга, эгшилгэ гийгүүлэгчийн тухай”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1980 оны боть 6/14, 25-29 х.,

“Монгол хэлний аялгыг судлах тухай асуудалд ”, С.Мөөмөө, Олон Улсын Монголч эрдэмтдийн их хурал”, 1975 оны боть №2/10, 184-210 х.

Монгол хэлний баримжаа авиаг дүрэмжүүлэх ажлын дунд оршиж байгаа асуудлын тухай”, Зандан, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Монгол хэлний баримжаа авианы үгийн эхний бус үеийн богино эгшигийн дууны ухааны задлалт”, Зандан, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2008,

Монгол хэлний гийгүүлэгч давхарлах ёс”, Д.Төмөртогоо, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Монгол хэлний да үе-утгалбарын салаа утга”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004, 25-37 х.

Монгол хэлний зарим давтах үгийн авиа сэлгэж зохицох тухай”, М.Халтод, ОУМЭИХурал, 1977 оны №3-2, 208-215 х.

Монгол хэлний үе задрах ёс”, М.Базаррагчаа, МИДСК-ийн ЭШБичиг”, 1996 оны №1, 41-46 х.

Монгол хэлний нэгэн фонемын тухай”, С.Мөөмөө, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №2 1964,

“Монгол хэлний нэрийн тийн ялгалын нөхцлийн гарлын тухайд”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Монгол хэлний өргөлтийн тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1980 оны боть 6/14, 23-24 х., “Монгол хэл шинжлэлийн асуудлууд”, Уб., 1980, 118-120 х., “МУИС-ийн МСЭШБичиг”, 1992 оны 2, 11-12 х.

Монгол хэлний урт эгшгийн гарал үүслийн тухай”, Г.Батзаяа, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Монгол хэлний урт эгшиг хийгээд богино эгшгийг дууны ухааны үүднээс харьцуулан шинжлэх нь”, Зандан, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2009 оны №5,

Монгол хэлний үгийн эхний гийгүүлэгч сугарах тухай”, Галсан, Сияанг Чин, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

Монгол хэлний тагнайшсан гийгүүлэгч”, Д.Батцогт, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №5 (40) 2008;

Монгол хэлний түүхэн аялгуу судлалын зарим асуудал”, С.Мөөмөө, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. Òîì YII. âûïóñê ¹…/äóãààðã¿é/, 1964.81 òàë.3-15

“Монгол хэлний үг бүтээх ёсонд авиалбар зүйн холбогдох нь”, Хайрхан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Ìîíãîë õýëíèé õîñ ýãøãèéí òóõàé”,  Ø.Ëóâñàíâàíäàí, 3-14, ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. III áîòü. ¹1 /8/. 1956.43 òàë.

Монгол хэлний хөг аялгын зарим асуудал”, С.Мөөмөө, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Монгол хэлний цахар аялгууны фонемын бүтэц”, Ш.Хаттори, УБИС-ийн ЭШБичиг, 1999 оны №3, 91-99, 2000 оны №4, 157-177 х.

Монгол хэлний эгшгийн байрлал”, Д.Батцогт, “Соёл Эрдэм дээд сургуулийн ЭШБичиг”, 1999 оны №2, 53-58 х.

Монгол хэлнүүдийн хамжин шүргэх гийгүүлэгчийн сэлгэх тохирох боломж”, Г.Гантогтох, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны №15, 115-132 х.

Монгол хэлнээс уйгар-урианхай хэлэнд орсон үгийн эгшиг авианы онцлог”, Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, 1976 оны №12, 95-105 х.

Монгол хэлэнд хамжин шүргэх гийгүүлэгч хэрхэн үүссэн бэ?”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Монголын утга зохиолын хэл ба нутгийн аялгуу”, Г.Батзаяа, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Ноон мөрөн бу айгун тосгоны манж аялгуу”, Андрей Шимүнек, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Нутгийн аялгууны онцлогийг харгалзах нь”, Г.Гантогтох, “Сурган хүмүүжүүлэгч”,  1977 оны №4, 14-15 х.

Нутгийн аялгууны үгээр утга зохиолын хэлний үгийн сан баяжих нь”, Г.Гантогтох, “Хэл зохиол судлал”, 1990 оны боть 22, 49-58х.

Орчин цагийн монгол хэлний урт гийгүүлэгчийн тухай асуудалд”, Д.Батцогт, УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл”, 1998 оны №2, 59-65 х.

Орчин цагийн монгол хэлний хос эгшгийн талаарх академич Ш.Лувсанванданы судалгаанд хийсэн ажиглалт”, Д.Батцогт, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Орчин цагийн утга зохиолын хэлний балархай эгшгийн байрын тухай асуудалд”, М.Базаррагчаа, УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”-ийн 1989 оны №21, 53-56 х.

Орчин цагийн монгол хэлний фонемын бүтэц”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1975 оны боть №11, 10-18 х, “Монгол хэлшинжлэлийн асуудлууд”, Уб., 1980, 103-107 х.

Өөлд аман аялгууны хэрэглэгдэхүүн”, П.Болд, “Монгол хэлшинжлэл”, 1999 оны №5-27, 175-189 х.

Өөлд аялгууны үгсийн сангийн онцлог”, Д.Бадамдорж, ХоБДС-ийн ЭШБичиг, 1987 оны №3, 83-123 х.

Өөлд салбар аман аялгууны зарим онцлог”, Д.Бадамдорж, Ховдын Багшийн Дээд сургуулийн ЭШБичиг”, 1985 оны №2, 75-84 х., Хэл зохиол судлал сэтгүүлийн 1987 оны №20, 98-107 х.

Өргөлтөт үеийн Э эгшгийн тухай”, М.Базаррагчаа, УБДС-ийн ЭШЗАБичиг-ийн 1989 оны №21, 17-31 х.

Торгууд аман аялгууны онцлог”, Х.Лувсанбалдан, “Хэл зохиол судлал”, 1975 оны боть 11, 40-66 х.

Торгууд аман аялгууны эгшгийн зохицолыг дууны авиан зүйн үүднээс ажиглах нь”, Туяа, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2008,

Тува хэлэн дэх монгол зээллэг үгсийн авиа зүйн онцлог”, М.Ууганбаяр, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Түшээт хошууны монголчуудын аман ярианы эгшиг авиалбарын онцлог”, Хун Лиаян, Тулгуур, “Дунд Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №1, 2009,

Уйгар, урианхай хэлний эгшиг авиа”, Л.Болд, Хэл зохиол судлал, 1975 оны №11, 133-143 х., ОУМЭИХурал, 1977 оны 3-2, 27-31 х.

Уйгар урианхай хэлний хөөмийшсөн эгшгийн асуудалд”, Л.Болд, Хэл зохиол судлал, 1979 оны №15, 54-61 х.

Уран зохиолын хэлэн дэх нутгийн аялгууны чадамжийн тухай”, З.Батгэрэл, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №5, 2009,

Үгийн эхний зарим гийгүүлэгч гээгдэж байгаа нь”, Э.Вандуй, Хэл зохиол судлал, 1977 оны №13, 54-57 х.

Халхын аялгууны өмнөт хэсгийн авианзүйн зарим онцлог”, М.Шинэхүү, “Улсын Их Сургуулийн Оюутны Эрдэм Шинжилгээний бичиг”, 1963, №3, 33-46 х.

“Халхын аялгууны хамжин шүргэх гийгүүлэгчийн сэлгээ”, Г.Гантогтох, “Хэл зохиол судлал”, 1977 оны №13, 98-102 х.

Хар мөрөн мужийн дөрвөдийн ярианы богино эгшиг авиалбарын тухай”, Ма Яин Лияанг, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №2, 2009,

Хорчин аман аялгуунд байгаа нутгийн аялгууны үгсийн тухай судалгааны зарим асуудал”, Тулгуур, О.Сод, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №5, 11-17 х.

Хорчин аман аялгуунд ч болон ш-ийг солин дуудахын учир”, Б.Чулуун, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №1, 2010,

Хорчин аман аялгууны хэлзүйн нэгж ии-гийн тухай”, Эрдэнэцугла, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Хорчин баруун гарын өмнөд хошууны монгол хэлний хэрэглээний тухай байцаалт”, Го.Зоригт, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №4, 21-29 х.

Хорь буриад аман аялгууны богино эгшиг авианы дууны ухааны задлалт”, Алтан, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №1, 2008,

Хорь буриадын аман аялгууны үгийн өргөлт”, Алтан, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №3, 2008,

Хотгойдын аман аялгууны авианзүйн зарим онцлог”, М.Шинэхүү, “Улсын Их Сургуулийн Оюутны Эрдэм Шинжилгээний бичиг”, 1963, №3, 47-52 х.

Хөх нуур, Гансу дах монгол төрөл хэлний тухай”, Хасбагана, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 5 (35),

Хэлний гол ба завсарын аялгууны учир”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1982 оны боть 7/15, 40-43 х.,

“Фонемын онолын зарим асуудал”, С.Мөөмөө, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Чахар аман аялгууны х, т, ч-ийг сольж дуудах учир”, Б.Чулуун, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №4, 2008,

Элжгэн халхын салбар аман аялгуу”, Х.Лхагвабаяр, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №8 (43) 2010;

Эртний монгол хэлний үгийн эхний хамжин тэсрэх Р гийгүүлэгч ба түүний цаашил хэрхэн хувирсан нь”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1975 оны боть №11, 4-9 х, “Монгол хэлшинжлэлийн асуудлууд”, Уб., 1980, 185-192 х.

Орос хэлээр:

К вопросу классификации говоров и подговоров в халхаском наречии”, Э.Вандуй, ОУМЭИХурал, 1973 оны 2-1, 82-87 х.

Фонологический аспект монгольского сингармонизма”, И.Д.Бураев, ОУМЭИХурал, 1977 оны 3-2, 95-98 х.

“Спирантизация согласных в монгольских языках”, И.Д.Бураев, И.Д.Бураев, ОУМЭИХурал, 1985 оны 4-2, 95-98 х.

Ударение и сингармонизм в монгольских языках”, И.Д.Бураев, ОУМЭИХурал, 1992 оны 5-2, 295-303 х.

“Лингвистические связи гласной и спалатализованнысми согласным в современном монгольском языке”, С.Мөөмөө, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1974 оны №49, 99-116 х.

“Об общих фонетических особенностях монгольского языка”, С.Мөөмөө, Studia Mongolica, 1975 оны боть №2/10, 184-210 х.

К вопросу системы консонантизма монгольского языка”, С.Мөөмөө, Studia Mongolica, 1975 оны боть №3/11, 240-270 х.

“Система вокализма современного монгольского языка”, С.Мөөмөө, Хэл зохиол судлал, 1975 оны боть №10, 32-42 х.

Особенности речи Ценгельских и Хубсугульских Тувинцев”, М.Мартин-Оол, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Лексические особенности речи Ховдинских тувинцев”, У.Цэцэгдарь, “ХОБДС-ийн ЭШБичиг”, 2000 оны №2, 171-175 х.

Англи хэлээр:

A Phonological Study in the ‘Phags-pa Scrip and the Meng-ku tzu-yűn” by Luc Kwanten: By Myoko Nakano, p.152-54; “Mongolian Studies” Journal of The Mongolia Society; Volume II, 1975;

Some notes on the Chakhar dialect spoken in Xinjiang”, Proceedings of the Second International Conference, “Past and Present of the Mongolic peoples”, August 28-30, 2007, Ulaanbaatar, Mongolia, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2009

Mongolic as an Expansive Language Family”, J.A.Janhunen, Proceedings of the First International Conference, “Past and Present of the Mongolic peoples”, December 22-23, 2006, Ulaanbaatar, Mongolia, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2008

Language Pollution in Mongolian: with a Primary Focus on the Khorchin Dialect”, Kurebito Tokusu, Proceedings of the First International Conference, “Past and Present of the Mongolic peoples”, December 22-23, 2006, Ulaanbaatar, Mongolia, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2008

Орос хэлээр:

Формирования говоров как результат взаимодействия монгольского и бурятского языков”, Ц.Б.Будаев, ОУМЭИХурал, 1977 оны 3-2, Уб., 32-37 х.

К вопросу о дополнительный и контрастирующей дистрибуциях якыка”, Ш.Лувсанвандан, “Общественные науки в МНР”, 1982 оны №2,, 156-165 х.,

К вопросу о развитии вокализма ойратского диалекта на территории МНР”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Об одном изолированном диалекте тувинского языка”, М.Мартин-Оол, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114) 1995;

Пракорневые элементы в монгольских и других алтайских якыках”, Б.Базылхан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №1 (…) 1991;


Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: